Miedzyrzecze.org.pl

Archiwum forum Międzyrzecza

Nie jesteś zalogowany./Not logged in

Ogłoszenie

PRZEGLĄDASZ ARCHIWUM MIĘDZYRZECZA

#1 2013-09-03 12:19:23

LeM
Administrator
Od/From: Międzyrzecze
Zarejestrowany: 2007-06-18
Posty: 1485

XXXII Sesja RG Jasienica

Przedmiotem Nadzwyczajnej sesji rady gminy Jasienica, która odbyła się w dniu 5 lipca 2013 r. były następujące uchwały:

- w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/271/12 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 grudnia 2012 roku – Uchwała Budżetowa Gminy Jasienica na rok 2013 oraz zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica  2013-2023,

- w sprawie emisji obligacji komunalnych gminy Jasienica oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Zgodnie z uchwałą gmina Jasienica za pośrednictwem odpowiedniego podmiotu wyemituje obligacje, których spłata jest planowana na lata 2020-2026.

Temat zakupu obligacji wywołał dość długą dyskusję. Mimo, że sprawie tej poświęcone było zwołane dwa dni wcześniej specjalne Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy, na sesji radni kontynuowali dyskusję w tym temacie.

Kontrowersji nie budziła sama potrzeba konwersji długu gminy na papiery dłużne poprzez emisję obligacji. Wójt przekonywał radnych, iż emisja obligacji w kwocie 31.500.000 zł co prawda nie zmniejszy długu gminy, środki z emisji zostaną wykorzystane na spłatę bieżących kredytów ale dług pozostanie, jednak poprzez nie uwzględnianie obligacji we wskaźniku zadłużenia gminy pozwoli na normalne jej funkcjonowanie, pozwoli też na realizację projektów unijnych w nadchodzącym okresie budżetowym. Ostatecznym argumentem, który przekonał radnych do wyrażenia zgody na emisję obligacji była wypowiedź pani Skarbnik, że w przypadku rezygnacji z emisji obligacji prawdopodobnie nie będzie możliwe zbilansowanie i uchwalenie budżetu gminy na rok 2014. Skutki tego dla gminy mogłyby być fatalne.

W związku z tym, że decyzja o emisji obligacji została podjęta podczas posiedzenia komisji, podczas sesji uwaga radnych skierowała się na kwestie ustalenia terminu wykupu obligacji. Dyskutowane były dwie wersje:

1. wykup obligacji w latach 2020 - 2023

2. wykup obligacji w latach 2020 - 2026

Za pierwszym wariantem opowiadali się m.in. radni Leszek Mroczko, Artur Kalita, Tadeusz Kuś, Tomasz Osuch argumentując, że krótszy okres wykupu oznacza mniejszą sumę, jaką trzeba będzie wydać na wykup obligacji.  Przy planowanej emisji obligacji za 31.500.000 zł  w pierwszym wariancie (2020 - 2023) planowane odsetki (przy obecnej wysokości wskaźnika WIBOR) wyniosą 11.900.000 zł, natomiast przy drugim wariancie wzrosną do 13.900.000 zł co oznacza, że na wykup obligacji trzeba będzie wydać ponad 45.000.000 zł.

Radny Tadeusz Kuś zauważył, że obligacje też są kredytem i sama zamiana kredytu na obligacje nie zmienia faktu, że te pieniądze kiedyś trzeba będzie oddać. Jest to "taki sam dług, tylko w inny sposób plasowany". Przewagą obligacji nad kredytem jest to, że kredyt trzeba spłacić w krótkim okresie czasu, a okres wykupu obligacji może być znacznie dłuższy. Przestrzegał przed zbyt długim okresem wykupu, proponując kompromisowy okres 2020 - 2023.

Wójt oraz radni klubu Prawo-Rodzina-Samorząd optowali za wariantem 2020-2026 uzasadniając to przede wszystkim faktem, że w ten sposób po spłacie obecnych kredytów ze środków pochodzących z emisji obligacji budżet gminy do 2020 roku będzie zwolniony z obciążeń związanych z wykupem obligacji, po czym obciążenia te będą rozłożone na 7 lat zamiast na 4 lata. Według Wójta w tym czasie powinny pojawić się też dochody ze strefy ekonomicznej, które być może pozwolą nawet na wcześniejszy wykup obligacji.

Pan Marian Machalica popierając wykup obligacji w latach 2020 – 2026 obrazowo argumentował, że przez to gmina będzie bogatsza dłużej niż w przypadku wykupu w latach 2020 - 2023.

Radny Czesław Szkorupa stwierdził, że dłuższy okres wykupu jest dla gminy bezpieczniejszy.

Radny Mroczko ripostował, że według niego bezpieczniejszy jest okres wykupu 2020 – 2023. Uzasadnił to faktem, że w ten sposób zmniejszają sie ryzyka związane ze wzrostem inflacji, ponadto przy krótszym okresie wykupu Wójt i Rada Gminy będą musieli spłatę uwzględniać w kolejnych budżetach, co zmniejszy "rozdawnictwo" środków, ograniczając inwestowanie środków do zadań koniecznych i dobrze przemyślanych.

Radny Czesław Machalica poprosił, żeby do obligacji podejść tak jak się podchodzi do kredytu w budżecie domowym. Powiedział, że przymierzając się do zadłużenia trzeba być świadomym, że trzeba to spłacić. Zgadza się, że wariant 2020 – 2023 jest bezpieczny ale jest bardzo dużym obciążeniem przez 4 lata. Dlatego poparł wariant spłaty w latach 2020 – 2026.

Przewodniczący Jerzy Czudek również poparł okres spłaty 2020 -2026, gdyż w tym wariancie spłata zadłużenia rozkłada się na 7 lat po 4,5 mln złotych rocznie. Przy skróceniu tego okresu do 2023 roku spłata roczna wyniesie 7,5 mln i jest to duża różnica.

Na zakończenie dyskusji radny Mroczko stwierdził, że skoro większość radnych popiera termin spłaty 2020-2026 to by nie stwarzać wrażenia, że w radzie istnieje konflikt w tej sprawie zaproponował, żeby przy podtrzymaniu przedstawionych argumentów, w głosowaniu przyjąć propozycję większości czyli okres spłaty 2020 - 2026. Pozostali radni zgodzili sie z tym wnioskiem, wariant ten został więc przyjęty jednogłośnie.

Wojciech Zawada

Radny Gminy Jasienica

Offline

 

Stopka forum/Board footer

Powered by PunBB
© miedzyrzecze.org.pl