Miedzyrzecze.org.pl

Archiwum forum Międzyrzecza

Nie jesteś zalogowany./Not logged in

Ogłoszenie

PRZEGLĄDASZ ARCHIWUM MIĘDZYRZECZA

#1 2013-11-06 19:19:03

LeM
Administrator
Od/From: Międzyrzecze
Zarejestrowany: 2007-06-18
Posty: 1485

XXXIII Sesja RG Jasienica

Na początku XXXIII sesji rady gminy, która odbyła się 29 sierpnia 2013 roku zadałem pytanie dlaczego w porządku obrad nie ma punktu dotyczącego zmian w statucie rady gminy. Punkt ten został na poprzedniej sesji wycofany, oczywistym więc jest, że powinien być wprowadzony na tą sesję.

Po informacji Sekretarz Gminy, że konsultowała tą sprawę z Przewodniczącym, który nakazał wycofanie punktu z sesji, ten wyraźnie zaskoczony nie umiał udzielić konkretnej odpowiedzi, tłumacząc się własnym błędem i przeoczeniem. Radny Leszek Mroczko również wyraził swoje zaniepokojenie faktem niepoważnego potraktowania statutu gminy, ponieważ od kilku już lat grupa radnych konsekwentnie składa wnioski o istotne zmiany w tym dokumencie, co niestety cały czas jest blokowane przez wójta i przewodniczącego rady. Po wniesieniu wniosków w głosowaniu radni klubu PRS odrzucili wprowadzenie pod obrady zmian w statucie gminy.

Radny Rady Powiatu Sławomir Masny poinformował, że most w Wieszczętach jest w trakcie remontu, planowany termin zakończenia to  12 listopada br. Kolejnym poruszonym tematem była droga w Landeku, gdzie odbyła się wizja lokalna komisji Rady Powiatu i Zarządu Dróg Powiatowych. Postanowiono, że zostanie wykonana dokumentacja na przebudowę odcinka od mostu w stronę Chybia. Radny Masny poinformował też, że są przygotowywane formalności, żeby ogłosić przetarg na wykonanie ul. Starobielskiej w Mazańcowicach. Wszelkie prace związane z tą inwestycją są planowane na 2014-2015 rok. Ponadto zgodnie z wnioskiem zebrania wiejskiego w Międzyrzeczu Dolnym komisja bezpieczeństwa w powiecie postanowiła ograniczyć prędkość do 70 km na odcinku od granicy z Ligotą do stawów w Międzyrzeczu Dolnym.

W informacji z międzysesyjnej działalności wójt podał, że doszło do podpisania umowy i oddania placu budowy pod mającą powstać infrastrukturę na terenie, gdzie ma powstać strefa ekonomiczna w Międzyrzeczu Dolnym.

Następnie wójt podziękował wszystkim organizatorom dożynek w poszczególnych sołectwach. Jednocześnie wyraził swoje oburzenie sytuacją w Mazańcowicach, gdzie rzekomo to święto zostało przeze mnie wykorzystane i zmanipulowane. Wójt żalił się, że przeczytał w Internecie, że nie dał pieniędzy na dożynki w Mazańcowicach i jednocześnie podkreślał, że to sołtys Mazańcowic, a nie on wycofał z gminy pismo o dofinansowaniu do organizacji dożynek w Mazańcowicach.

Wójt dziękował również strażakom z Międzyrzecza Górnego za organizację spotkania z zespołem na Prochowni. Radny Leszek Mroczko sprostował, że nie było to spotkanie z zespołem, a pierwsza w historii naszej gminy impreza masowa, w której miały miejsce parada motocyklowa oraz cykl koncertów, głównie w stylu country i rocka.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach wydało pozytywną opinie o uchwałach rady gminy Jasienica, na podstawie których będzie można przeprowadzić proces wydania obligacji.

Zakończyło się postępowanie przetargowe na wykonanie przyłączy do nowo powstałej kanalizacji.

Radny Leszek Mroczko ponowił zapytanie radnego Artura Kality o różnicę treści materiałów, które otrzymują radni przed sesją, a informacjami zamieszczanymi na stronach gminnych w Biuletynie Informacji Publicznej. Przewodniczący Rady przyznał, że nie bardzo wie o co chodzi, ale obiecał zbadać temat.

Następnie radni podjęli uchwały:

- w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/287/13 Rady Gminy Jasienica z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przyjęcia od powiatu bielskiego zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Jasienica, ponieważ konieczne było uzupełnienie wykazu przystanków o brakujące 13 sztuk. Uchwała  stanowi podstawę i jest niezbędna do opracowania warunków i zasad korzystania z przystanków autobusowych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Jasienica.

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości  położonej w Rudzicy na okres do 3 lat,

- w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości  położonej w Mazańcowicach na okres do 3 lat,

- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Rudzica, chodzi o budynek Nr 1, który widnieje w rejestrze zabytków.

- w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jasienica,

- w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy,

- w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy,

- w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Jasienica publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,

- w sprawie rozpatrzenia Skargi Dyrektora ZZOZ w Cieszynie na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy,

W zapytaniach radny Tomasz Osuch zapytał czy będzie jednolite stanowisko Zakładu Komunalnego w Jasienicy w sprawie płacenia podatku dochodowego od podłączania przyłączy do kanalizacji. Mieszkańcy obawiają się czy będzie ich stać na zapłacenie tego podatku. W odpowiedzi usłyszał, że lada dzień będzie jednoznaczna interpretacja przepisów.

Radny Czesław Szkorupa  poprosił o przeznaczenie dodatkowych środków na ogrzewanie remizy, ponieważ zajęcia dla młodzieżówek nie mogą się odbywać w tak niskich temperaturach.

W zapytaniach zadałem pytanie czy będą aktualizowane harmonogramy odbioru śmieci od mieszkańców. Niestety przedstawione przez firmy harmonogramy nie są zgodnie z podjętymi przez radę uchwałami. Zgodnie z obecnym harmonogramem jest mniej odbiorów śmieci niż by to wynikało z uchwał co dwa tygodnie. W odpowiedzi podano, że harmonogram będzie zmieniony. Następnie zapytałem czy będziemy zmniejszać opłatę dla rodziców dzieci przedszkolnych. W odpowiedzi podano, że zgodnie z ustawą opłata zostanie obniżona do 1 zł.

Odniosłem się również do słów wójta o dożynkach sołeckich w Mazańcowicach. Była decyzja rady sołeckiej o przekazaniu środków z rady sołeckiej na organizacje dożynek. Później sołtys jednoosobowo zmienił tą decyzję.  W związku z tym zwróciłem się do mieszkańców o pomoc organizacyjną i materialną co spotkało się z pozytywnym odzewem i uzyskaliśmy tę pomoc.

W odpowiedzi wójt dalej ripostował, że czuje się oczerniany na Internecie. Sołtys wpierw wniósł pismo o przekazanie środków na dożynki, następnie go wycofał, a rada sołecka jest jedynie organem pomocniczym .

W związku z wieloma  komentarzami pojawiającymi się w Internecie pozwalam sobie zacytować słowa sołtysa Mazańcowic, które padły w tym temacie podczas sesji bez ich przeredagowywania: „Szanowni Państwo jest mi przykro, że dożynki stały się obiektem gry politycznej. Jest mi bardzo przykro. Myślałem, że dożynki będą radością dla rolników i w takim celu się zebraliśmy, zarówno Stowarzyszenie Przyjaciół Mazańcowic, Straż, GOK i pozostali mieszkańcy. Myślę, że nauczyła nas ta sytuacja pewnych działań, które musimy na przyszłość przyjąć. Wojtku, myślę, że zgoda buduje z niezgoda rujnuje. Dziękuję”.

Pragnę jednocześnie podkreślić, że dożynki sołeckie pomimo wycofania  w ostatniej chwili środków sołeckich na ich organizację, udało się zorganizować w zgodzie dzięki  współpracy wszystkich osób i organizacji, które zadeklarowały się do pomocy.  Wyraziłem na sesji swoje zaskoczenie, że jest mi zarzucane robienie w ten sposób polityki. Celem organizacji tego typu imprez jest  podtrzymywanie tradycji  i forma przyjemnego spędzenia czasu dla mieszkańców. W zorganizowanie dożynek w naszym sołectwie było zaangażowane Stowarzyszenie Przyjaciół Mazańcowic, Ludowy Klub Sportowy i Koło Gospodyń Wiejskich w Mazańcowicach oraz kierownik GOK.

Radny Leszek Mroczko stwierdził, że obecnie preferuje się dożynki gminne kosztem sołeckich. Wspomniał, że jeszcze 10 czy 15 lat temu dożynki gminne było o wiele skromniejsze.  Było mniej poczęstunków, a było więcej tradycji i zabawy. W tej chwili idziemy w dożynki bardziej konsumpcyjne kosztem dożynek sołeckich. Jednocześnie trwa proces odcinania dożynek sołeckich czy też regionalnych, parafialnych od środków budżetu gminy. Złożył wniosek aby zmienić troszeczkę kurs  w kierunku podtrzymania tej tradycji wiejskiej kosztem obniżenia kosztów i  całej otoczki dożynek gminnych.

Pani sołtys z Międzyrzecza Dolnego Pani Maria Iskrzycka podała, że organizatorzy w Międzyrzeczu mają problem z finansowaniem posiłków.

Wójt twierdził, że w gminie jest 14 sołectw mniejszych i większych i różnie to jest. W każdym bądź razie gmina stara się zawsze wspomóc sołectwa organizacyjnie. W różnego rodzaju imprezy zaangażowany jest często GOK. Poza tym gmina jest często limitowana ustawą. Wójt był oburzony zarzutami o zbyt wystawnych dożynkach gminnych.

Przewodniczący rady gminy zaprosił wszystkich obecnych na piąte dożynki w Rudzicy.

Radny Leszek Mroczko stwierdził, że rada gminy jest właściwym miejscem do dyskusji na takie tematy. Dożynki gminne są potrzebne, tylko musimy zadbać, aby organizatorzy dożynek sołeckich mogli liczyć na pomoc ze strony gminy.

Radny Franciszek Handzel potwierdził, że poszła prośba do firm odbierających śmieci o dostosowanie częstotliwości odbioru odpadów do uchwały rady gminy.

Wice wójt Krzysztof Wieczerzak  w imieniu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Bielska oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Międzyrzecza zaprosił na imprezę plenerową pt: „Powrót do przeszłości” na Starej Prochowni w Międzyrzeczu Górnym.

Sołtys Mazańcowic Zdzisław Florek zapytał o zbiórkę śmieci wielkogabarytowych. W odpowiedzi wice wójt podał, że zbiórka śmieci wielkogabarytowych odbędzie się według regulaminu dwa razy w roku w tych miejscach, które były wyznaczone w poprzednich latach. Jeżeli chodzi o tzw. PSZOK to teren jest już ogrodzony i częściowo utwardzony i w najbliższym czasie zostanie uruchomiony.

Na koniec radny Leszek Mroczko podziękował organizatorom imprezy „Przystanek Prochoffnia” m.in. inicjatorowi Sławomirowi Masnemu, prezesowi Krzysztofowi Wieczerzakowi oraz OSP Międzyrzecze Górne, Staroście Andrzejowi Płonka, stowarzyszeniom Wspólna Inicjatywa Rozwoju Gmina Jasienica oraz Stowarzyszeniu Przyjaciół Międzyrzecza oraz wszystkim sponsorom, dzięki którym organizacja tego wydarzenia była możliwa.

Wojciech Zawada

Radny Gminy  Jasienica

Offline

 

Stopka forum/Board footer

Powered by PunBB
© miedzyrzecze.org.pl