Miedzyrzecze.org.pl

Archiwum forum Międzyrzecza

Nie jesteś zalogowany./Not logged in

Ogłoszenie

PRZEGLĄDASZ ARCHIWUM MIĘDZYRZECZA

#1 2014-02-27 23:56:55

LeM
Administrator
Od/From: Międzyrzecze
Zarejestrowany: 2007-06-18
Posty: 1485

Relacja z Sesji 30.12.2013

XXXVII sesja rady gminy Jasienica odbyła się w dniu 30 grudnia 2013 roku.

Na początku sesji poseł Stanisław Szwed przedstawił radnym sprawy krajowej polityki. Następnie radny powiatu bielskiego Sławomir Masny poinformował, że w powiecie przyjęto już budżet i jest w nim sporo na inwestycje w gminie Jasienica m.in. na przebudowę drogi powiatowej w Mazańcowicach (największa inwestycja w powiecie), na przebudowę mostu w Grodźcu nad torami oraz przygotowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Strumieńskiej w Landeku. Radny podał także, że dwie drogi  czekają na środki na usuwanie skutków powodzi tj. droga w Międzyrzeczu ulica Bielska oraz ulica Strumieńska w Landeku. Poinformował także, że w minionym roku zakończono przebudowę mostu w Wieszczętach oraz skrzyżowanie w Międzyrzeczu Dolnym.

Wójt podziękował posłowi Stanisławowi Szwedowi i radzie powiatu bielskiego, a także pogratulował obecnemu na sesji Panu Aleksandrowi Lorenzowi nominowanemu z gminy Jasienica  do nagrody Ks. Prałata Józefa Londzina. W podziękowaniach nominat otrzymał nagrodę za osiągnięcia.

Wójt podał, że zakupiono dla pracowników Urzędu Gminy VW Up do służbowych wyjazdów.

Następnie radni podjęli uchwały:

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat lokalu użytkowego położonego w Świętoszówce,

-  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Jasienica celem uregulowania stanu prawnego na ul. Liliowej,

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy pomieszczeń Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy na okres do 1 roku - w miejscowości Jasienica w budynku SG ZOZ,

- przyjęto uchwałę Budżetową Gminy Jasienica na rok 2014 – przed podjęciem uchwały przewodniczący klubu  „Dialog i Porozumienie” radny Leszek Mroczko przedstawił opinie klubu dotyczącą uchwały budżetowej ( dostępna na stronie www.dip.jasienica.org), a po nim opinie przedstawił szef klubu Prawo Rodzina Samorząd radny Jan Batelt.

- w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2014-2026.

- w sprawie przyznania dotacji dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Jasienica na rok 2014,

- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jasienica na 2014 rok,

- w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Jasienica do rozpatrzenie zgodnie z właściwością Pisma Pani Małgorzaty Hamerlak,

- w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Jasienica do rozpatrzenia zgodnie z właściwością pisma Pani Małgorzaty Pech,

- w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Jasienica na 2014 rok,

- w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jasienica na 2014 rok,

- radni zapoznali się z informacją z realizacji uchwał Rady Gminy w kadencji 2010-2014,

- radni zapoznali się z informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012/2013,

W interpelacjach i zapytaniach radny Leszek Mroczko  poinformował wszystkich obecnych o powstaniu w radzie gminy klubu „Dialog i Porozumienie” składający się z 6 radnych.

Radny Artur Kalita podziękował wszystkim radnym, że w budżecie na 2014 rok znalazły się inwestycje w Świętoszówce tj. boisko i modernizacje szkoły.

Radny Franciszek Handzel podziękował za zakup nowego samochodu dla jednostki OSP Mazańcowice.

Następnie zabrałem głos i zaprosiłem wszystkie koleżanki i kolegów radnych, wójta, pracowników Urzędu Gminy Jasienica, ale przede wszystkim wszystkich mieszkańców gminy  Jasienica do wzięcia udziału w ogólnopolskiej akcji „Masz głos, masz wybór”, która ma na celu polepszyć wiedzę mieszkańców na temat ich praw, jakie przysługują im w stosunku do instytucji władz samorządowych, mechanizmów zachodzących w samorządzie i zachęcić mieszkańców do udziału w życiu samorządowym.

Ppłk  Andrzej Jarczyk wręczył w imieniu Ministra Obrony Narodowej srebrne medale „Za zasługi  dla obronności kraju” dla rodziców.

Następnie głos zabrała Starostka Miasta Petřvald Jarmila Skalowa oraz wójt Janusz Pierzyna, którzy podsumowali współpracę przy tworzeniu i realizacji wspólnych z gminą Jasienica i Miasta Petřvald projektów, życząc sobie dalszej tak owocnej współpracy.

Wojciech Zawada - radny Rady Gminy Jasienica

Offline

 

Stopka forum/Board footer

Powered by PunBB
© miedzyrzecze.org.pl