Miedzyrzecze.org.pl

Archiwum forum Międzyrzecza

Nie jesteś zalogowany./Not logged in

Ogłoszenie

PRZEGLĄDASZ ARCHIWUM MIĘDZYRZECZA

#1 2010-10-25 18:07:45

LeM
Administrator
Od/From: Międzyrzecze
Zarejestrowany: 2007-06-18
Posty: 1485

Osuch Tomasz Międzyrzecze Górne

W tym wątku zapraszamy do dyskusji z Tomaszem Osuch z Międzyrzecza Górnego, kandydatem do Rady Gminy Jasienica - pozycja nr 2 na liście KW Platforma Obywatelska. Prosimy o kulturalną dyskusję.

Offline

 

#2 2010-10-31 18:19:01

Gruchling
Gość/Guest

Re: Osuch Tomasz Międzyrzecze Górne

Jakie sprawy uważa Pan za najważniejsze i czym zamierza się Pan zająć w pierwszej kolejności, kiedy zostanie Pan wybrany do Rady Gminy?

 

#3 2010-10-31 21:05:19

Tomasz Osuch
Gość/Guest

Re: Osuch Tomasz Międzyrzecze Górne

Proszę o odpowiedź na pytanie, jak widzicie swoją rolę jako Radnych w Urzędzie Gminy, oraz jakiego rodzaju współpracy oczekujecie od przyszłego Wójta?

Na wstępie przepraszam za zwłokę w odpowiedzi na pytanie zadane przez Jasia. Czas święta zmarłych rządzi się swoimi prawami i zwyczajami. Groby mojej rodziny rozrzucone są na dużym  obszarze i ich odwiedziny wymagają sporo czasu. Uważam ,że jest to czas na  zadumę i rodzinne dyskusje i przemyślenia ,nie na prowadzenie kampanii wyborczej.
Od przyszłego wójta oczekuję:
-prawdziwej współpracy z nowo wybraną Radą Gminy w wypracowywaniu decyzji. Myślę że czasy "maszynki do głosowania" po tych wyborach odejdą do lamusa.
- równego  traktowania wszystkich wybranych radnych ,niezależnie od opcji politycznej ,z której się wywodzą ,własnych sympatii i antypatii.
-że to cała rada, a nie tak jak to jest obecnie, grupa wybrańców pod nazwą Komisji Budżetowej będzie podejmowała faktyczne decyzje o kierunkach rozwoju gminy, poszczególnych inwestycjach i sposobie wydatkowania pieniędzy.
- prawdziwych ,pełnych i szybko przekazywanych danych o faktycznym stanie gminy we wszystkich wymaganych aspektach (w oparciu o przedkładane dokumenty)
-konkretnych, merytorycznych odpowiedzi na zadane pytania.
-decyzji podejmowanych w oparciu o merytoryczną analizę faktów.
-rzetelnie i terminowo przygotowanych dokumentów,na podstawie których podejmowane są decyzje w komisjach i na sesjach.
- że wójt  bez zbędnej zwłoki będzie  wykonywał wszystkie postanowienia rady, a nie tylko te, które odpowiadają jego planom.
- że spojrzy na gminę jako całość,a swoimi propozycjami podziału budżetu doprowadzi do wyrównania dysproporcji w jej rozwoju
- maksymalnego zaangażowania środków z programów unijnych w rozwój naszej gminy

 

#4 2010-11-01 11:16:14

Tomasz Osuch
Gość/Guest

Re: Osuch Tomasz Międzyrzecze Górne

Jakie sprawy uważa Pan za najważniejsze i czym zamierza się Pan zająć w pierwszej kolejności, kiedy zostanie Pan wybrany do Rady Gminy?                                          Początkowe działania nowo wybranej  Rady Gminy są określone ustawowo. Polegają na wyborze przewodniczącego i jego zastępców.Następnie wybiera się poszczególne komisje rady.Bardzo ważny jest dobór kandydatów do poszczególnych komisji.Tak naprawdę to od ich wiedza i zaangażowanie decyduje pracach komisji.Mam nadzieję ,że poszczególne komitety reprezentowane w nowej radzie w sposób niezależny i przemyślany delegują  swoich reprezentantów. Po tym etapie za bardzo ważne uważam przyjęcie uchwał porządkujących prace komisji ,rady i wójta na całą następną kadencję.Chodzi tu o prawne uporządkowanie pewnych panujących w radzie "zwyczajów" ,które dziś w zależności od potrzeb dla jednych są przestrzegane a dla drugich nie.Przykładem takiego postępowanie może ostatnie być zawieszenie wypłaty renty planistycznej stanowiącej jedno z głównych źródeł rozwoju sołeckiej infrastruktury. Podobnie sołectwu Międzyrzecze Górne odmówiono przekazania środków ze sprzedaży nieruchomości pod budowę drogi. (około 204 000zł) ,podczas gdy innym w podobnych sytuacjach pieniądze przekazywano.Będę wnioskował o pilne przyjęcie uchwał regulujących postępowanie w podobnych sprawach. Gmina musi mieć standardy postępowanie w takich sytuacjach, musi być przewidywalna dla każdego obywatela i każdej instytucji.To ucywilizuje naszą gminę i ograniczy decyzje z zemsty i po uważaniu.Jeżeli takie myślenie uzyska poparcie w nowej radzie zawnioskuje o nowelizację Statutu Rady Gminy.
Za kolejną ważną dziedzinę wymagającą pilnego uregulowania jest archiwizacja danych dokumentująca prace poszczególnych komisji i całej rady tak aby można było odtwarzać cały przebieg poszczególnych decyzji. Kto wnosił pod obrady daną sprawę, czym to było motywowane i kto jak za nią głosował.To powinno zlikwidować anonimowość w podejmowaniu każdej decyzji. Dalsze moje plany opiszę po powrocie.

 

#5 2010-11-01 21:55:52

Tomasz Osuch
Gość/Guest

Re: Osuch Tomasz Międzyrzecze Górne

Najważniejsze zadania na następną kadencję rady gminy  to:
1) zakończenie budowy sieci wodociągowej na terenie gminy,prawidłowe rozliczenie tej inwestycji.Wprowadzi to jednolity standard zaopatrzenia ludności w wodę.
2) uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy
-dokończenie budowy kolektora tłocznego Międzyrzecze Dolne-Mazańcowice
-budowa kolektora kanalizacji zbiorczej Mazańcowice- Międzyrzecze -Jasienica wraz z prawidłowym rozliczeniem inwestycji
-opracowanie koncepcji kanalizacji pozostałych części gminy zgodnie z istniejącymi uwarunkowaniami lokalnymi i rachunkiem ekonomicznym.
Gmina Jasienica w stosunku do innych okolicznych gmin ma duże opóźnienia w rozwiązywaniu problemu ścieków.Zważywszy na przewidywane w przyszłości kary unijne,nakładane na gminy zatruwające środowisko przewiduję, że będzie to główny kierunek rozwoju w przyszłej kadencji. Należy powrócić do planów budowy kanalizacji na terenie Mazańcowic,zgodnie z projektem wykonanym przez Aquę.Osobnym zagadnieniem jest dokończenie projektu kanalizacji Grodźca ,z grawitacyjnym odprowadzeniem ścieków w kierunku Skoczowa. Obawiam się jednak o finansowanie powyższych inwestycji, mając na uwadze obecne zadłużenie gminy.
3)Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Jasieniczance. To kolejna strategiczna inwestycja naszej gminy na przyszłą kadencję.Jedyna mogąca przynieść duże wpływy do budżetu. Daje ona szansę na wyjście z długów i przy przemyślanym zarządzaniu umożliwi długofalowy rozwój gminy. Jest to związane z koniecznością wydobycia znacznych pokładów żwiru znajdujących się w obrębie planowanego zbiornika. W dobie budowy dróg i autostrad jego sprzedaż może stanowić duże źródło dochodów.W oparciu o te zasoby można w tani sposób przeprowadzić modernizację dróg gminnych.Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała przekazanie dodatkowych środków na wykonanie raportu oddziaływania na środowisko planowanego zbiornika.Jest to niezbędny dokument którego wykonanie leży po stronie gminy.Wójt, który zawsze powołuje się na decyzje Komisji Budżetowej tego zalecenia nie wykonał. W ten sposób wstrzymuje postęp prac.O ile mi wiadomo do chwili obecnej  gmina nie wystąpiła do ministerstwa o koncesję na wydobycie kruszywa.Mamy w gminie dotowany zakład budżetowy ,który mógłby  z powodzeniem realizować to zadanie.  Po ostatnich powodziach wydawało się ,że coś się zmieniło.Myślałem że ogrom nieszczęścia i wielkość strat unaoczni wszystkim konieczność budowy zbiornika.Ostatnie straty przewyższyły koszt jego budowy. Powódź minęła,sprawa przycichła.W ten sposób zaniechaniami  marnuje się kolejne szanse rozwojowe gminy.
4)Podjęcie zdecydowanych działań oszczędnościowych prowadzących ograniczenia zadłużenia gminy.Zwiększenie udziału środków unijnych w planowanych inwestycjach. 
Najważniejsze moim zdaniem zadania dla  Międzyrzecza opiszę w następnym odcinku.

 

#6 2010-11-13 12:26:00

Szymon
Gość/Guest

Re: Osuch Tomasz Międzyrzecze Górne

w gazecie wyborczej rozdawanej u nas wójt Pierzyna pisze że pan go nie lubi. Co pan panie doktorze na to odpowie?

 

Stopka forum/Board footer

Powered by PunBB
© miedzyrzecze.org.pl