Miedzyrzecze.org.pl

Archiwum forum Międzyrzecza

Nie jesteś zalogowany./Not logged in

Ogłoszenie

PRZEGLĄDASZ ARCHIWUM MIĘDZYRZECZA

#1 2011-01-10 12:28:08

LeM
Administrator
Od/From: Międzyrzecze
Zarejestrowany: 2007-06-18
Posty: 1485

Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady

Z perspektywy Radnych PO

Pierwsza Sesja – wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady

Przed pierwszą, zwołaną na 1 grudnia 2010 roku Sesją, klub PO podjął rozmowy z PRS na temat funkcjonowania Rady Gminy, w tym wyboru przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących Rady, a także udziału radnych w jej komisjach. Niestety, przeprowadzone przez delegacje obu klubów rozmowy nie doprowadziły do wspólnych ustaleń. Wynikło to głównie z kontrowersyjnych propozycji PRS, dotyczących kandydatury na Przewodniczącego Rady oraz propozycji by jednym z wiceprzewodniczących Rady Gminy został co prawda radny PO, z zastrzeżeniem jednak, że ma to być jedna z trzech osób wskazanych przez PRS. Bardzo nas zaskoczyła taka propozycja, uważamy bowiem, że PRS ma wyłączne prawo do podejmowania decyzji w ramach własnego klubu, nie powinien jednak próbować rządzić wewnątrz klubu PO.

Po zapoznaniu się z propozycją PRS by Przewodniczącym Rady Gminy został Jerzy Czudek, klub PO postanowił zgłosić własnego kandydata na tę funkcję.
Zaproponowaliśmy kandydaturę Tadeusza Kusia, człowieka o ogromnym autorytecie, osobę bardzo doświadczoną, społecznika, wieloletniego pracownika administracji wojewódzkiej, pracownika naukowego. Niestety w głosowaniu radni PRS nie podzielili naszych argumentów, przewodniczącym Rady został Jerzy Czudek.

Kandydaturę radnego PRS Jana Batelta na wiceprzewodniczącego Rady poparli wszyscy radni naszego klubu. Uznaliśmy w ten sposób prawo PRS do zgłoszenia swojego kandydata, tym bardziej przewodniczącego swojego klubu. Zgodnie więc zagłosowaliśmy za tą kandydaturą.

Podczas wyboru drugiego wiceprzewodniczącego klub PRS niestety pokazał, że obce są mu standardy, zgodnie z którymi Komitet Wyborczy, który uzyskał blisko 40% mandatów ma bezwzględne prawo do objęcie funkcji wiceprzewodniczącego Rady Gminy, w tym prawo do desygnowania na tę funkcję własnego kandydata. Zgłoszona przez PO kandydatura Tomasza Osucha została głosami radnych PRS odrzucona. W kolejnej turze wyborów klub PO zaproponował kandydaturę swojego przewodniczącego a zarazem radnego, który podczas wyborów uzyskał najwięcej głosów w całej gminie - Leszka Mroczko. Niestety, również ta kandydatura została głosami radnych PRS odrzucona. Widząc co się dzieje, po tym głosowaniu klub PO postanowił zrezygnować ze zgłaszania dalszych kandydatur. Solidarnie zachowali się również trzej radni PO, którzy wcześniej zostali wskazani przez PRS, mimo kolejnego zgłoszenia ich kandydatur przez radnych PRS odmówili kandydowania. Ostatecznie wiceprzewodniczącym Rady Gminy został radny PRS Piotr Suchy. W ten sposób większościowy PRS objął wszystkie wymienione wyżej funkcje, klub PO nie ma swojego przedstawiciela wśród wiceprzewodniczących Rady.

Z perspektywy radnych PO przebieg pierwszej Sesji pokazał brak woli kompromisu ze strony radnych PRS. Cały czas mamy nadzieję, że mimo wszystko dalej jest szansa na realną współpracę, na wspólne działanie na rzecz naszej gminy. Tym bardziej, że jak zauważył radny Powiatu Bielskiego Sławomir Masny, wynik wyborczy Platformy Obywatelskiej w Gminie Jasienica jest bardzo dobry. W stosunku do innych komitetów PO uzyskaliśmy większe poparcie niż w Bielsku-Białej, także największe w gminach naszego powiatu. W czasie gdy Platforma Obywatelska tworzy koalicje w Sejmiku Województwa Śląskiego, w Radzie Powiatu Bielskiego, w naszej gminie obserwujemy działania w kierunku wyraźnej marginalizacji blisko 40% mniejszości.

Artur Kalita, Leszek Mroczko

Powyższy tekst został zaakceptowany przez Klub Radnych PO i przekazany do druku w miesięczniku "Jasienica". W dniu 10 stycznia otrzymaliśmy informację o odmowie druku tego artykułu przez ten miesięcznik. Jako oficjalny powód odmowy druku zostały podane względy formalne oraz brak zgody wydawcy i redakcji na oddzielną relację z przebiegu Sesji, przygotowaną przez jeden z klubów radnych.

Leszek Mroczko - Przewodniczący Klubu Radnych PO Rady Gminy Jasienica

Offline

 

Stopka forum/Board footer

Powered by PunBB
© miedzyrzecze.org.pl