Miedzyrzecze.org.pl

Archiwum forum Międzyrzecza

Nie jesteś zalogowany./Not logged in

Ogłoszenie

PRZEGLĄDASZ ARCHIWUM MIĘDZYRZECZA

#1 2011-12-08 22:53:31

LeM
Administrator
Od/From: Międzyrzecze
Zarejestrowany: 2007-06-18
Posty: 1485

XIII Sesja Rady Gminy Jasienica

XIII sesja Rady Gminy Jasienica
Sesja odbyła się dnia 27 października 2011 r. Początkowo przedmiotem sesji były uchwały, które dotyczyły zmian punktowych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dotyczyły sołectw Mazańcowic oraz  Jasienicy. Następnie podjęto uchwałę o odstąpieniu od obowiązkowego trybu zawarcia umowy wynajmu części nieruchomości w Międzyrzeczy Górnym. Później podjęto  uchwałę o zbyciu nieruchomości w Mazańcowicach w rejonie ulic Miodowej i Spacerowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
W następnym punkcie radni podjęli uchwałę o nabyciu nieruchomości pod drogę gminą w sołectwie Jasienica w rejonach drogi Hiacyntów. Następnie podjęto uchwałę o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości  dla działalności o charakterze handlowym i gastronomicznym w Landeku pod nazwą „Kojot” oraz  dla pizzerii „Na drzewiarzu” w Jasienicy. Kolejną uchwałą było przystąpienie Gminy Jasienica do Spółki Wodnej w Rudzicy, która m.in. zaopatruje w wodę ZSP i boisko „Orlik” w Rudzicy.

W następnym punkcie Pani Skarbnik poinformowała, że końcem sierpnia Gmina otrzymała pozytywną opinie z RIO dotyczącą informacji o przebiegu wykonania budżetu za I kwartał 2011 r.

Kolejną uchwałą podjętą przez radę było przekazanie 100.000 zł dla Powiatu Bielskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania „bieżące utrzymanie dróg powiatowych”. Wójt tłumaczył, że Starostwu nie starcza środków na utrzymanie PKS-u. Dlatego prawdopodobnie wszystkie gminy w powiecie bielskim wspomogą podobnymi kwotami Starostwo w remoncie dróg co jest zgodne z prawem, a Starostwo będzie miało za to z czego dołożyć do PKS-u. Następnie radni przyznali dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Jasienica w kwocie 34.936 zł.

W kolejnym punkcie radni wybierali osoby na ławników na lata 2012-2015 z terenu gminy Jasienica.
Następnie radni podjęli uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy i powołania Komisji Konkursowej.

Następnie radni uchwalili przyjęcie Programu współpracy Gminy Jasienica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 r. Radny Marian Machalica wnioskował  o zwiększenie o 36 tys. zł puli na realizacje programu tj. do 367.000  zł. Radny Leszek Mroczko poparł  wniosek kolegi, motywując to prośbą aby oszczędności nie szukać w organizacjach pozarządowych, ponieważ wykonują one dużo pracy na najniższym lokalnym i jakże ważnym szczeblu samorządności.

Następnie radni pytali wójta m.in. o to czy wszystkie osoby zobowiązane do złożenia oświadczeń majątkowych za 2010 r wywiązały się z ustawowego obowiązku, wójt poinformował, że wymagane oświadczenia zostały złożone w terminie i uznane jako zgodne.
Na pytanie radnego Tomasza Osuch czy został już przekazany  raport  oddziaływania na środowisko dla projektowanego zbiornika w Międzyrzeczu do Urzędu Wojewódzkiego, wójt poinformował, że firma już go opracowała i po małych poprawkach zostanie przesłany do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach. Na pytanie o możliwości powstania strefy ekonomicznej i plany wobec gruntów w Międzyrzeczu Dolnym wójt nie chciał jeszcze ujawniać szczegółów, ponieważ jak twierdził trwają ustalenia i rozmowy z różnymi osobami.
Radny Mroczko zaproponował aby  przedstawiciele Urzędu Gminy spotkali się z twórcami lokalnych portali internetowych tj. region.info.pl, jasienica.com.pl, mazańcowice.net.pl oraz międzyrzecze.org.pl i wypracowali szybkie i przejrzyste kanały wymiany informacji i wzajemnej współpracy. 
Radny Szkorupa prosił wójta o interwencję w powiecie, ponieważ podczas remontu mostu w Landeku została uszkodzona droga w Iłownicy, którędy był puszczony objazd.
Podobnie zabrał głos radny Tadeusz Kuś, który jako szef Komisji Bezpieczeństwa wysłał pismo do Starostwa z uwagami o poprawie bezpieczeństwa na powiatowych drogach w naszej Gminie. Do dziś brak odpowiedzi. Wójt w odpowiedzi, przedstawił, że powiat zachowuje się nie w porządku w  stosunku do Gminy Jasienica, chętniej  finansując zadania w innych gminach i żadne prośby nie pomagają. Za przykład dał zobowiązanie się, które wysłał do starostwa, że dopłaci do ronda mającego powstać w Mazańcowicach, do którego starostwo wystąpiło o dofinansowanie z programu ” schetynówka”. Rondo miało powstać już trzy lata temu, a dziwnym trafem nie może dojść do skutku. Radny powiatowy Sławomir Masny poinformował, że radni powiatowi interweniowali w sprawie drogi w Iłownicy i starosta zapewniał, że zostanie naprawiona jeszcze w tym roku. Następnie radny Masny poruszył kwestie remontów na drogach powiatowych, informując że jest zbyt mało środków na zrealizowanie całości planowanych remontów. Motywując zbyt małym budżetem przedstawił, że powiat nie może budować nowych dróg. Radny w podsumowaniu prosił o ścisłą współpracę Urzędu Gminy Jasienica wraz z radnymi powiatowymi, aby wzmocnić działania i wspólnymi siłami postarać się o więcej pieniędzy na inwestycje przez Starostwo bielskie w naszej Gminie.

Wojciech Zawada - radny gminy Jasienica

Offline

 

Stopka forum/Board footer

Powered by PunBB
© miedzyrzecze.org.pl