Miedzyrzecze.org.pl

Archiwum forum Międzyrzecza

Nie jesteś zalogowany./Not logged in

Ogłoszenie

PRZEGLĄDASZ ARCHIWUM MIĘDZYRZECZA

#1 2012-12-07 10:45:13

LeM
Administrator
Od/From: Międzyrzecze
Zarejestrowany: 2007-06-18
Posty: 1485

XXIII Sesja Rady Gminy Jasienica

Przedmiotem XXIII sesji rady gminy Jasienica były następujące tematy:

I.  Wójt poinformował, że udało się złożyć wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie infrastruktury w mającej powstać strefie ekonomicznej w Międzyrzeczu Dolnym  na kwotę 28 mln zł. Ponadto gmina zakupiła grunty na dojazd do strefy od strony Rudzicy.

Wójt podał do wiadomości informację uzyskaną ze starostwa, że jest decyzja pozwalająca na użytkowanie rozbudowanego cmentarza parafialnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Mazańcowicach.


II. Radni m.in.podjęli uchwały :

-        w sprawie podziału gminy Jasienica na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Po odbyciu konsultacji społecznych w formie elektronicznej, informacji na radach sołeckich oraz wywieszeniu informacji protest złożyli mieszkańcy sołectwa Landek, ponieważ zostali w pierwotnym projekcie połączeni w jednym okręgu z mieszkańcami z Rudzicy w proporcji dużej przewagi mieszkańców Rudzicy. Protest został przez Radę Gminy uwzględniony w ten sposób, że wytyczone zostały nowe granice tego okręgu, z równą liczbą mieszkańców Rudzicy i Landeka;

-        w sprawie Programu współpracy gminy Jasienica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013;

-        w sprawie zmian budżetu gminy Jasienica na 2012 rok;

-        w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2012-2023;

-        w sprawie zmiany uchwały Nr XV/161/11 Rady Gminy Jasienica w sprawie przyznania dotacji dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Jasienica na rok 2012 w związku z zapotrzebowaniem jednostek OSP w Grodźcu i OSP w Landeku o zwiększenie dotacji – OSP Grodziec wniósł o 2 tys. zł na utrzymanie bojowe czyli zakup paliwa i systemu radiowego, natomiast OSP Landek wnosi o 3 tys. zł na zapewnienie gotowości bojowej;

-        w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat lokalu użytkowego o powierzchni 29 m2, który położony jest w budynku OSP w Wieszczętach.

W zapytaniach i interpelacjach radnych wyraziłem swoje zadowolenie jako mieszkaniec Mazańcowic, że w końcu po tak długim okresie oczekiwania udało się zakończyć jeden z etapów budowy cmentarza. Czekaliśmy na to 1,5 roku. Mam nadzieję, że reszta spraw związanych z cmentarzem również będzie się posuwała do przodu. Zapytałem wójta ile planuje przeznaczyć na drogi w nowym budżecie oraz czy mamy już hipotetyczne wyliczenia kosztów odbioru śmieci w przeliczeniu na mieszkańca. Ponadto zapytałem, czy w dobie dość dużego zadłużenia budżetu gminy, co głównie wiąże się z budową nowej strefy ekonomicznej, nie warto by zastanowić się nad sprzedażą kilku hektarów ziemi taniej jakiemuś inwestorowi, który już teraz zdecydowałby się na zakup pod inwestycję. Pozwoliłoby to sfinansować koszt budowy strefy bez nadmiernego zadłużania budżetu gminy. Wójt w odpowiedzi poinformował, że jeszcze nie ma projektu nowego budżetu i nie wie jaka będzie kwota przeznaczona na drogi w 2013 r. W kwestii kosztorysu na wycenę odbioru śmieci od mieszkańców w związku z ustawą mającą wejść w życie od przyszłego roku, rozważana jest nawet opcja skorzystania z pomocy firmy z zewnątrz. Co do propozycji sprzedaży części gruntu na nieruchomości mającej powstać strefy ekonomicznej wójt stwierdził, że najpierw chce mieć pewne, że zostanie przyznane dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na rozbudowę mającej tam powstać infrastruktury.

Następnie głos zabrał radny Leszek Mroczko, który wyraził swój niepokój, dotyczący sposobu wdrażania nowej ustawy o odbiorze śmieci od mieszkańców przez gminy. Z przeprowadzonego rozeznania, które radny przeprowadził wśród wszystkich gmin naszego powiatu wynika, że wybudowane przez Bielsko nowoczesne składowisko śmieci próbuje narzucić zbyt wysokie ceny odbioru śmieci. W swojej propozycji miasto sugeruje podział śmieci na odpady mokre, suche i popiół, gdzie rola gminy sprowadzi się tylko i wyłącznie do przetargu na transport odpadów. Radny Mroczko wyraził zdanie, że ustawa śmieciowa, która z założenia jest dobrą ustawą, w tych warunkach może być trudna do wdrożenia i akceptacji przez mieszkańców. Wójt dodał, że obecnie cała Polska boryka się z wieloma niewiadomymi w tym temacie. Trzeba zrobić wyliczenia i dopiero wtedy się do wszystkiego odnieść.

Radny Artur Kalita zapytał  czy w budżecie na przyszły rok będą podejmowane próby wykonania termomodernizacji szkoły w Świętoszówce. Wójt odpowiedział, że nie. Następnie zapytał czy są jakieś informacje na temat wodociągu w Grodźcu koło Instytutu. W odpowiedzi uzyskał informację, że pojawiły się problemy z uzgodnieniem lokalizacji trasy wodociągu. Inwestycja, która miała kosztować 50-60 tyś zł, na dzień dzisiejszy oszacowana jest na nawet 300 tyś zł. Może się więc okazać, że gminy nie będzie stać na tą inwestycję i nie będzie tej budowy.

Radny powiatowy Sławomir Masny podziękował Radzie Gminy za zwiększenie środków na kluby sportowe, podkreślił jednocześnie, że pieniądze te starczają jedynie na podstawowe przedmioty dla trenującej młodzieży. Radny poprosił radę i wójta o wycofanie opłat za media dla klubów, ponieważ są to uciążliwe obciążenia, na które te społeczne organizacje nie mają funduszy. Niestety środki od sponsorów są coraz mniejsze, a z dotacji gminnej nie można tego pokryć. Zapytał również  jakie są plany dotyczące ogrodzenia boiska w Międzyrzeczu Dolnym, ponieważ leży ono w pobliżu dość ruchliwych dróg powiatowych, co często powoduje niebezpieczne sytuacje. Wójt w odpowiedzi poinformował, że plany zrobienia ogrodzenia wokół boiska są dość zaawansowane, jest to kwestia czasu i środków. Co do opłaty za media to nie ma prawnych możliwości, aby gmina je płaciła.


Wojciech Zawada

Radny Gminy Jasienica

Pełny tekst protokołu z sesji Rady Gminy znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jasienica

Offline

 

Stopka forum/Board footer

Powered by PunBB
© miedzyrzecze.org.pl