Miedzyrzecze.org.pl

Archiwum forum Międzyrzecza

Nie jesteś zalogowany./Not logged in

Ogłoszenie

PRZEGLĄDASZ ARCHIWUM MIĘDZYRZECZA

#1 2013-01-31 13:38:51

LeM
Administrator
Od/From: Międzyrzecze
Zarejestrowany: 2007-06-18
Posty: 1485

Stawki opłaty za odpady komunalne

Podczas Sesji Rady Gminy w dniu 31 stycznia 2013 roku podjęte zostały uchwały dotyczące wdrożenia nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zgodnie z uchwałą, jeżeli odpady komunale są zbierane i odbierane w sposób selektywny, stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wyniesie 8,00 zł od osoby. Jeżeli zbiórka selektywna nie jest prowadzona opłata ta wyniesie 15,00 zł od osoby,  Z analizy stawek przyjętych bądź przewidzianych do przyjęcia w okolicznych gminach wynika, że przyjęte przez Radę Gminy Jasienica opłaty będa należały do najniższych w naszym regionie.

Z przeprowadzonej podczas sesji dyskusji wynika, że po przyjęciu przez Sejm nowelizacji ustawy istnieje szansa wprowadzenia dodatkowych ulg dla osób o najniższych dochodach oraz dla rodzin wielodzietnych. Decyzje w tej sprawie zostaną dokonane po przyjęciu nowelizacji przez parlament.

Najistotniejsze zmiany:

- nowy system odbioru odpadów wchodzi w zycie od 1 lipca 2013 r.

- opłatę za wywóz odpadów będziemy wpłacać do Urzędu Gminy,

- gmina w przetargu wyłoni firmę odbierającą odpady z wszystkich posesji,

- odpady "mokre" oraz odpady niesegregowane będą odbierane co dwa tygodnie,

- odpady "suche" (papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania) będą odbierane raz w miesiącu,

- popiół obowiązkowo musi być zbierany selektywnie w odrębnych pojemnikach lub workach,

- w okresie od 1 października do 30 kwietnia popiół będzie odbierany co dwa tygodnie,

- zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady wielkogabarytowe odbierane będą dwa razy w roku.

W związku z tym, że nowy sposób odbioru odpadów wchodzi w życie od 1 lipca 2013 roku należy pamiętać o odpowiednio wcześniejszym rozwiązaniu umowy z obecnym odbiorcą. Jeżeli umowa zawiera np. 3-miesięczny okres wypowiedzenia, należy tego dokonać do 31 marca br.

Więcej informacji na temat wdrażania "ustawy śmieciowej" wkrótce.

Offline

 

Stopka forum/Board footer

Powered by PunBB
© miedzyrzecze.org.pl