Miedzyrzecze.org.pl

Archiwum forum Międzyrzecza

Nie jesteś zalogowany./Not logged in

Ogłoszenie

PRZEGLĄDASZ ARCHIWUM MIĘDZYRZECZA

#1 2013-04-09 10:43:35

LeM
Administrator
Od/From: Międzyrzecze
Zarejestrowany: 2007-06-18
Posty: 1485

XXV Sesja RG

XXV sesja gminy Jasienica rozpoczęła się od wypowiedzi zaproszonych gości.
Jako pierwszy głos zabrał radny Sławomir Masny, który poinformował, że w powiecie bielskim trwają prace nad budżetem na 2013 rok, który przewiduje m.in. zwiększenie w znaczącym stopniu dopłaty do PKS-u przez gminy. 
Radny powiatowy Józef Herzyk podał, że interweniował u starosty w sprawie porannych kursów autobusów PKS jeżdżących przez Biery.
Radny Tadeusz Kuś jako przewodniczący Komisji Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego złożył podziękowania na ręce radnych powiatowych za współpracę z podobną komisją działającą w radzie powiatu bielskiego. Dzięki ich wspólnej współpracy udało się przy drogach powiatowych ustawić znaki pionowe w Mazańcowicach oraz została wykonana bariera w Landeku. Znaki poziome na terenie gminy Jasienica mają zostać wykonane na wiosnę.
Następnie wójt poinformował obecnych, że projekt na wykonanie infrastruktury na terenach przyszłej strefy ekonomicznej na terenie Międzyrzecza Dolnego przeszedł pozytywnie ocenę formalną i jest bardzo prawdopodobne, że gmina Jasienica uzyska dofinansowanie na to zadanie w kwocie około 23 mln zł. Wójt odniósł się także do takich kwestii jak: bodowa gazociągu na terenie gminy Jasienica, dopłat do PKSu, a także przebudowy drogi Starobielskiej w Mazańcowicach.

Radni przyjęli następujące uchwały:
- w sprawie terminu, częstotliwości, i trybu uiszczania opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na obszarze gminy Jasienica,
- w sprawie określenia wzoru deklaracji  o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- w sprawie nieodpłatnego przeniesienia na gminę Jasienica prawa własności nieruchomości położonej w Mazańcowicach, nieruchomość stanowi własność Państwa Jadwigi i Bronisława Biernot, przekazanie ma na celu poprawę zagospodarowania boiska LKS-u,
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Iłownicy – na poprawę warunków zabudowy przy OSP Iłownica,
- w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jasienica  w związku z planowaną inwestycją przez Gaz – System,
- w sprawie zmian budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na 2012 rok,
- w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2013 rok,
- w sprawie rozpatrzenia przekazanej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji  skargi na wójta gminy Jasienica,
- w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na 2013 rok – uchwała dotyczyła skorygowania sformułowania definicji podmiotów obowiązanych ustawą.

Wojciech Zawada - radny Rady Gminy Jasienica

P.S.
Termin publikacji sprawozdania wynika z opóźnień w przygotowaniu protokołu z Sesji.

Offline

 

Stopka forum/Board footer

Powered by PunBB
© miedzyrzecze.org.pl