Miedzyrzecze.org.pl

Archiwum forum Międzyrzecza

Nie jesteś zalogowany./Not logged in

Ogłoszenie

PRZEGLĄDASZ ARCHIWUM MIĘDZYRZECZA

#1 2013-04-09 10:47:21

LeM
Administrator
Od/From: Międzyrzecze
Zarejestrowany: 2007-06-18
Posty: 1485

XXVI Sesja RG

XXVI sesja rady gminy Jasienica odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w nowo oddanym do użytku obiekcie kulturalno sportowym w Międzyrzeczu Dolnym. W związku z tym na początku sesji odbyły się uroczyste przemówienia i podziękowania m.in. wójta, radnej Genowefy Kopeć, prezesa klubu sportowego z Międzyrzecza  Bogusława Mańdoka oraz poświęcenie obiektu przez księdza proboszcza Witolda Grzombe.
Jako, że sesja miała uroczysty charakter wójt podziękował Pani Elżbiecie Mżyk nominowanej do nagrody Ks. Londzina jako osoby zasłużonej dla gminy Jasienica.
Ponadto odznaczenia w postaci dwóch srebrnych odznak honorowych za zasługi dla Województwa Śląskiego otrzymali wicewójt Krzysztof Wieczerzak oraz radny Leszek Mroczko.

Następnie przechodząc do następnego punktu obrad radny Jan Batelt poinformował, że Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na 2013 rok przedłożony przez wójta. Przed głosowaniem zabrałem głos. Pogratulowałem pracownikom gminy oraz wójtowi za pozytywną opinię RIO. Po analizie budżetu stwierdziłem, że jest on jednym z najbardziej obciętych budżetów gminy Jasienica. Obcięte są środki na oświatę, stypendia dla sportowców, pieniądze na Urząd Gminy. Mieszkańcy pytają mnie jako radnego o budżet, bo wiedzą, że będzie ciężki, a odbiór jest fatalny. Mam nadzieję, że wizja wójta w którą zaufało większość radnych – chodzi o inwestycje w strefę ekonomiczną -  będzie warta tych wyrzeczeń. Wyraziłem swoje obawy co do założonych wpływów do budżetu, idą ciężkie czasy ludzie nie mają pieniędzy. Podsumowując stwierdziłem, że może brak zaciskania pasa z lat poprzednich teraz odbija się nam czkawką. W odpowiedzi wójt podał, że temat budżetu był wielokrotnie omawiany, a także zapytał co proponuje wyciąć, żeby budżet był realny do wykonania.
Przewodniczący zarządził głosowanie, radni podjęli uchwały :
- w sprawie budżetu na 2013 rok, po podjęciu uchwały wójt podziękował za przyjęcie budżetu,
- w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2013-2023,
- w sprawie przyznania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Jasienica na 2013 rok,
- w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości,
- w sprawie zawierania porozumień pomiędzy gminą Jasienica a innymi jednostkami samorządu terytorialnego, dotyczących zasad prowadzenia punktów katechetycznych nauczania religii kościołów  innych wyznań niż katolickie-punkty katechetyczne dla dzieci innych wyznań są organizowane na terenie innych gmin,
- uchwała w sprawie zatwierdzenia planu prac komisji rewizyjnej na 2013 r.
Pani sekretarz złożyła także relacje z realizacji uchwał w 2012 roku.

Radny powiatowy Józef Herzyk podał, że Okręgowy Zarząd Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej będzie przeprowadzać akcję rozdawania żywności dla osób potrzebujących. Poprosił o miejsce do składowania tej żywności na terenie gminy Jasienica. 
Radny powiatowy Sławomir Masny pogratulował przyjęcia budżetu. Poinformował, że  podczas przyjmowania budżetu na 2012 rok w powiecie bielskim były prowadzone rozmowy o drugim etapie przebudowy drogi powiatowej przy wlocie od Bielska-Białej do Międzyrzecza. Być może będzie realizowana inwestycja przebudowy mostu we Wieszczętach oraz jest robiony projekt na ul. Cieszyńskiej. Prawdopodobnie starosta będzie występował do gminy Jasienica z wnioskiem o dopłatę do PKS-u.
Radna Genowefa Kopeć podziękowała, za wyposażenie obiektu w stoły i krzesła.

Wojciech Zawada - radny Rady Gminy Jasienica

P.S.
Termin publikacji sprawozdania wynika z opóźnień w przygotowaniu protokołu z Sesji.

Offline

 

Stopka forum/Board footer

Powered by PunBB
© miedzyrzecze.org.pl