Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Bocian biały on-line
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziś
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
MiędzyrzeczePozdrowienia    dodaj
Temat miesiąca
Samorz±d
Powd - Zasady udzielania pomocy finansowej
data dodania: Wtorek 25 maja 2010
Zasady udzielania pomocy finansowej z budetu pastwa dla osb lub rodzin poszkodowanych w wyniku katastrof naturalnych.
wiecej informacji » Brak komentarzy
więcej informacji - kliknij
UWAGA! KOMUNIKAT W SPRAWIE PRACY SZKӣ
data dodania: Wtorek 18 maja 2010
wiecej informacji » Brak komentarzy
więcej informacji - kliknij
Ulewy - zamknite szkoy, nieprzejezdne drogi
data dodania: Poniedziałek 17 maja 2010
Zamknite szkoy, nieprzejezdne drogi to skutek wielkiej ulewy, ktra nawiedzia nasz region
wiecej informacji » Brak komentarzy
więcej informacji - kliknij
UWAGA. NADCHODZ ULEWY!!!
data dodania: Pi±tek 14 maja 2010
wiecej informacji » Brak komentarzy
więcej informacji - kliknij
Dofinansowanie do remontu drogi powiatowej!
data dodania: ¦roda 12 maja 2010
Zarzd Wojewdztwa lskiego poinformowa o dofinansowaniu ze rodkw unijnych przebudowy drogi powiatowej w Midzyrzeczu Grnym
wiecej informacji » Brak komentarzy
więcej informacji - kliknij
Harmonogram szczepie psw
data dodania: Sobota 8 maja 2010
Harmonogram obowikowych szczepie psw przeciwko wcieklinie
wiecej informacji » Brak komentarzy
więcej informacji - kliknij
PROW - Konkursy Lokalnej Grupy Dziaania Ziemia Bielska
data dodania: Wtorek 20 kwietnia 2010
LGD Ziemia Bielska ogasza konkursy „Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw”
wiecej informacji » Brak komentarzy
Po zlikwidowaniu kontenerw na smieci segregowane w Midzyrzeczu Grnym nastpuje zmiana sposobu odbioru tych mieci
wiecej informacji » Brak komentarzy
26 kwietnia nieodpatna zbirka opon samochodw osobowych
data dodania: ¦roda 14 kwietnia 2010
Jak informuje Urzd Gminy Jasienica, w dniu 26 kwietnia br. (poniedziaek) w godz. 12.00-15.30 bdzie miaa miejsce nieodpatna zbirka zuytych opon samochodw osobowych
wiecej informacji » Brak komentarzy
więcej informacji - kliknij
Nowe rozkady jazdy Linii nr 52 oraz PKS
data dodania: ¦roda 31 marca 2010
Zgodnie z wczeniejsz informacj, od 1 kwietnia linia MZK nr 52 kursuje do Baru Myliwskiego. W dniu dzisiejszym MZK przekaza nowy rozkad jazdy tej linii.
wiecej informacji » Brak komentarzy
więcej informacji - kliknij
OD 1 KWIETNIA LINIA 52 DO BARU 'MYLIWSKI' !!!
data dodania: Czwartek 18 marca 2010
W dniu dzisiejszym otrzymaem potwierdzenie, e od 1 kwietnia 2010 roku linia MZK nr 52 zostanie przeduona do Baru "Myliwski". W ten sposb po wielu latach rnego rodzaju stara do centrum Midzyrzecza dojedzie autobus podmiejski!
wiecej informacji » Brak komentarzy
więcej informacji - kliknij
BOISKA W RUDZICY I MAZACOWICACH - GRONE OSUNICIA!
data dodania: ¦roda 10 marca 2010
W zwizku z ostatnimi roztopami, jakie miay miejsce niedawno, nastpio osunicie si skarpy przy boisku Orlik w Rudzicy i w Mazacowicach.
wiecej informacji » Brak komentarzy
więcej informacji - kliknij
Urzd Gminy w Jasienicy informuje o nieodpatnej zbirce zuytego sprztu elektrycznego i elektronicznego wedug doczonego harmonogramu
wiecej informacji » Brak komentarzy
więcej informacji - kliknij
MZK - przeduenie linii nr 52 MZK - rozmowy trwaj
data dodania: ¦roda 17 lutego 2010
W zwizku z otrzymywanymi zapytaniemi, dotyczcymi przeduenia linii MZK nr 52, przedstawiam informacj Wjta Gminy Jasienica na ten temat, przekazan radnym we wtorek 17 lutego.
wiecej informacji » Brak komentarzy
więcej informacji - kliknij
wiecej informacji » Brak komentarzy
więcej informacji - kliknij
Prezebudowa Spacerowej i Wiodok - wniosek nadal 'w grze'
data dodania: Czwartek 11 lutego 2010
Wniosek "Przebudowa drg gminnych Widok i Spacerowa ..." uzyska pozytywn ocen formaln w programie unijnym RPO i zosta skierowany do oceny merytorycznej. Obecnie szanse na uzyskanie dofinansowania wahaj si w granicach 20%.
wiecej informacji » Brak komentarzy
więcej informacji - kliknij
MZK Bielsko-Biaa pisemnie wyrazi zgod na przeduenie linii nr 52 do centrum Midzyrzecza – do byego baru „Myliwski”. Do rozpoczcia kursowania tej linii na wyduonej trasie niezbdne jest jeszcze przeprowadzenie rozmw z PKS.
więcej informacji - kliknij
Ciekawa dyskusja na temat przeduenia linii MZK nr 52
data dodania: Sobota 30 stycznia 2010
25 stycznia w Chacie Midzyrzecze miao miejsce bardzo ciekawe spotkanie mieszkacw Midzyrzecza z senatorem Rafaem Muchackim oraz radnymi powiatu bielskiego. Gwnym tematem byo przeduenie linii MZK nr 52 do Midzyrzecza Dolnego
wiecej informacji » Brak komentarzy
więcej informacji - kliknij
Gratulacje dla Ottona Winiaskiego
data dodania: Wtorek 29 grudnia 2009
Podczas Sesji Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2009 byy sotys Midzyrzecza Grnego Otton Winiaski otrzyma gratulacje od samorzdu naszej gminy z tytuu nominacji z gminy Jasienica do tegorocznej edycji nagrody im. ks. Jzefa Londzina.
wiecej informacji » Brak komentarzy
więcej informacji - kliknij
Rne losy wnioskw o dofinansowanie remontw kocioa i cmentarza
data dodania: Czwartek 17 grudnia 2009
Przedstawiamy relacj z dyskusji nad projektem budetu gminy na rok 2010, w czci dotyczcej wnioskw, by ze rodkw na inwestycje i remonty dofinansowa remont zabytkowego cmentarza parafii katolickiej i zabytkowego kocioa parafii ewangelickiej.
wiecej informacji » Brak komentarzy
więcej informacji - kliknij
Do 30 grudnia mona skada dokumety do projektu: CESTA - spoeczna i zawodowa aktywizacja na obszarach wiejskich, realizowanego przez gmin Jasienica
wiecej informacji » Brak komentarzy
więcej informacji - kliknij
Umowa na budow kanalizacji podpisana !
data dodania: Wtorek 8 grudnia 2009
1 grudnia Wjt Gminy Jasienica oraz Prezes Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej podpisali umow o dofinansowaniu ze rodkw Unii Europejskiej projektu pn. „Kanalizacja sanitarna Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiorn
wiecej informacji » Brak komentarzy
więcej informacji - kliknij
Interpelacja w sprawie przebudowy drg
data dodania: ¦roda 2 grudnia 2009
Interpelacja wygoszona w dniu 30 listopada 2009 podczas Sesji Rady Gminy
wiecej informacji » Brak komentarzy
więcej informacji - kliknij
Droga 8a8b wyremontowana!
data dodania: Czwartek 26 listopada 2009
Po kilku latach monitw Generalna Dyrekcja Drg i Autostrad dokonaa wreszcie remontu wybudowanej wzdu S-1 drogi 8a8b.
wiecej informacji » Brak komentarzy
więcej informacji - kliknij
W 2008 roku najwicej podatkw (podatek od nieruchomoci, rolny, leny) od osb fizycznych i prawnych w przeliczeniu na jednego mieszkaca zostao wpaconych w soectwie Midzyrzecze Grne.
wiecej informacji » Brak komentarzy
więcej informacji - kliknij
Prowadzisz dziaalno gospodarcz? PRZECZYTAJ KONIECZNIE
data dodania: Pi±tek 20 listopada 2009
Przedsibiorcy figurujcy w Ewidencji Dziaalnoci Gospodarczej prowadzonej przez Wjta Gminy Jasienica zobowizani s do koca 2009r. do dokonania aktualizacji w zawiadczeniach uwzgldniajc now klasyfikacj PKD 2007.
wiecej informacji » Brak komentarzy
więcej informacji - kliknij
W dniu 5 listopada 2009 roku gmina Jasienica zoya wniosek o dofinansowanie przebudowy ulic Spacerowa i Widok do Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa lskiego. Za kilka miesicy dowiemy si, czy dofinansowanie zostanie przyznane.
wiecej informacji » Brak komentarzy
więcej informacji - kliknij
Wnioski o styperndia i nagrody sportowe
data dodania: Sobota 7 listopada 2009
Wjt Gminy Jasienica informuje, e w terminie do dnia 10 grudnia 2009 roku mona skada wnioski o przyznanie stypendium sportowego na 2010 rok oraz nagrody i wyrnienia za osignicia w roku 2009.
wiecej informacji » Brak komentarzy
więcej informacji - kliknij
Ulica Spadzista jednak bdzie remontowana!
data dodania: ¦roda 21 paĽdziernika 2009
rodki na remont bd pochodziy z planowanego wczeniej remontu dachu na szkole w Midzyrzeczu.
więcej informacji - kliknij
Rekreacja dla najmodszych na Prochowni
data dodania: Sobota 10 paĽdziernika 2009
W dniu 9 padziernika 2009, z inicjatywy Rady Soeckiej Midzyrzecza Grnego odbyo si spotkanie rekreacyjne dla dzieci z Zespou Szkolno-Przedszkolnego w Midzyrzeczu. Spotkanie zostao zorganizowane na Prochowni.
  «  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  »
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2020