Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Bocian biały on-line
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziś
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
MiędzyrzeczePozdrowienia    dodaj
Temat miesiąca
Samorz±d
więcej informacji - kliknij
Informacja z Sesji Rady Gminy
data dodania: Niedziela 29 grudnia 2013
Informacja z sesji Rady Gminy Jasienica, ktra odbya si w dniu 7 listopada 2013 roku
wiecej informacji » Brak komentarzy
więcej informacji - kliknij
Odpust Parafialny oraz Obchody wita Niepodlegoci
data dodania: ¦roda 13 listopada 2013
W dniu 11 listopada o godz. 11 w kociele w. Marcina odbyy si uroczystoci odpustowe poczone z obchodami wita Niepodlegoci
wiecej informacji » Brak komentarzy
więcej informacji - kliknij
Podatki lokalne na 2014 rok uchwalone
data dodania: Sobota 9 listopada 2013
Podczas Sesji w dniu 7 listopada 2013 roku uchwalone zostay stawki podatkw lokalnych na rok 2014
wiecej informacji » Brak komentarzy
więcej informacji - kliknij
Wiadomo ju kto bdzie odniea nasze drogi
data dodania: ¦roda 6 listopada 2013
Znane s ju wyniki przetargu na odnieanie drg podczas najbliszej zimy w wikszoci soectw naszej gminy
więcej informacji - kliknij
Zbirka zuytych opon
data dodania: ¦roda 6 listopada 2013
wiecej informacji » Brak komentarzy
więcej informacji - kliknij
Terminy odbioru odpadw wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych
więcej informacji - kliknij
PSZOK bdzie czynny od 3 padziernika
data dodania: ¦roda 25 wrze¶nia 2013
Od 3 padziernika czynny bdzie Punkt Selektywnej Zbirki Odpadw Komunalnych PSZOK. Punkt ten zlokalizowany bdzie w Jasienicy przy ul. Strumieskiej
więcej informacji - kliknij
Kogo brakuje na tym zdjciu?
data dodania: Pi±tek 20 wrze¶nia 2013
Wrzeniowy numer miesicznika "Jasienica" zawiera m.in. relacj z "Pikniku rowerowego". W publikacji jest ciekawostka, na ktr zwrciem uwag ...
więcej informacji - kliknij
Pismo firmy A.S.A. Eko Polska
data dodania: Pi±tek 23 sierpnia 2013
dotyczy: odbioru odpadw z Gminy Jasienica: Midzyrzecze Grne i Dolne
wiecej informacji » Brak komentarzy
więcej informacji - kliknij
Komunikat dotyczcy dystrybucji koszy na odpady
data dodania: Sobota 13 lipca 2013
Jak informuj wicewjt gminy Jasienica Krzysztof Wieczerzak oraz sotys MG Maria Guc-Mrzyk, firma zajmujca si od 1 lipca odbiorem odpadw ma obowizek dostawy po dwa kosze na teren posesji zamieszkaych
więcej informacji - kliknij
Zachcamy do zapoznania si z "Regulaminem utrzymania czystoci i porzdku na terenie Gminy Jasienica"
wiecej informacji » Brak komentarzy
więcej informacji - kliknij
Jednym z tematw Sesji Rady Gminy w dniu 5 lipca byy kwestie dotyczce wdraania nowego systemu odbioru mieci. Na pytania radnych odpowiadali wjt, wicewjt oraz kierownik referatu ochrony rodowiska
więcej informacji - kliknij
Informacja na temat odbioru odpadw opublikowana na stronie internetowej Gminy Jasienica
więcej informacji - kliknij
ZAKAD KOMUNALNY W JASIENICY INFORMUJE
data dodania: Czwartek 6 czerwca 2013
Osoby, ktre podpisay Warunkow Umow Wykonania Przycza Kanalizacyjnego i tym samym zobowizay si do wpaty kwoty 1.000 z brutto w celu podczenia posesji do zbiorczego systemu kanalizacyjnego proszone s o dokonywanie wpat w/w sumy na konto nr...
więcej informacji - kliknij
Ceny za cieki z kanalizacji zbiorczej od lipca br.
data dodania: Wtorek 4 czerwca 2013
Podczas Sesji Rady Gminy w dniu 4 czerwca Wjt Gminy Jasienica poinformowa o wysokoci opat za cieki z nowo wybudowanej kanalizacji zbiorczej, ktre bd pobierane od 1 lipca br.
więcej informacji - kliknij
Zapraszamy do zapoznania si z najwaniejszymi zasadami nowego systemu zagospodarowania odpadw w gminie Jasienica.
wiecej informacji » Brak komentarzy
więcej informacji - kliknij
Publikujemy wzr deklaracji o wysokoci opat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ktr kady waciciel nieruchomoci ma obowizek zoy do 31 maja br. w urzdzie gminy.
wiecej informacji » Brak komentarzy
więcej informacji - kliknij
Czy kupowa nowe kosze na mieci? Kiedy deklaracje? ...
data dodania: Sobota 20 kwietnia 2013
Przekazujemy biece informacje na temat wdraania nowego systemu odbioru odpadw, ktry wejdzie w ycie od 1 lipca br.
wiecej informacji » Brak komentarzy
więcej informacji - kliknij
15 kwietnia zbirka zuytego sprztu elektrycznego i elektronicznego. 24 kwietnia zbirka zuytych opon. Szczegy w ogoszeniach.
wiecej informacji » Brak komentarzy
więcej informacji - kliknij
UWAGA!!! NIE MUSIMY ROZWIZYWA UMW NA ODBIR MIECI
data dodania: Sobota 23 marca 2013
Na stronie Urzdu Gminy w Jasienicy opublikowana zostaa informacja, e Zakad Oczyszczania Miasta TROS-EKO Sp.z o.o i SITA S.A informuj mieszkacw, e nie ma potrzeby rozwizywania umw na odbir mieci.
więcej informacji - kliknij
Ogoszenie o terminach poboru podatku
data dodania: Poniedziałek 11 marca 2013
Sotys Midzyrzecza Grnego informuje, e I rata podatku zbierana bdzie w nastpujcych terminach: 11-14 marca w "chatce" od 14.00-18.00; 15 marca w domu sotysa od 11.00–16.00
wiecej informacji » Brak komentarzy
więcej informacji - kliknij
Na stronie Urzdu Gminy Jasienica opublikowana zostaa szczegowa informacja w sprawie wypowiedzenia umowy z dotychczasowym odbiorc odpadw komunalnych.
wiecej informacji » Brak komentarzy
więcej informacji - kliknij
Ogoszone zostay wyniki gminnego otwartego konkursu ofert na realizacj zada publicznych w 2013 roku
wiecej informacji » Brak komentarzy
więcej informacji - kliknij
Wypowiedzenie umowy z firm odbierajc odpady
data dodania: ¦roda 6 lutego 2013
Waciciele nieruchomoci powinni wypowiedzie umow firmie odbierajcej odpady komunalne z ich nieruchomoci w takim terminie, aby termin obowizywania umowy upyn najpniej z dniem 30 czerwca 2013 roku
wiecej informacji » Brak komentarzy
więcej informacji - kliknij
Harmonogram zbirki szka i plastiku w I proczu 2013 r.
data dodania: Czwartek 31 stycznia 2013
więcej informacji - kliknij
Stawki opaty za wywz odpadw komunalnych od lipca br.
data dodania: Czwartek 31 stycznia 2013
Podczas Sesji Rady Gminy w dniu 31 stycznia 2013 roku podjte zostay uchway dotyczce wdroenia nowej ustawy o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach
więcej informacji - kliknij
Pilne! Zgo si po dotacj do przycza kanalizacyjnego
data dodania: Wtorek 11 grudnia 2012
UWAGA. ZMIANA TERMINU - DO KOCA STYCZNIA 2013 Zakad Komunalny w Jasienicy prosi mieszkacw o pilny kontakt w sprawie dofinansowania budowy przyczy kanalizacyjnych
wiecej informacji » Brak komentarzy
więcej informacji - kliknij
Zaproszenie na Zebranie Wiejskie MG
data dodania: Wtorek 27 listopada 2012
Sotys Midzyrzecza Grnego zwouje Zebranie Wiejskie w dniu 5 grudnia 2012 r. (roda) o godz. 17. Zebranie odbdzie si w Sali OSP Midzyrzecze Grne.
wiecej informacji » Brak komentarzy
więcej informacji - kliknij
Wsplna praca mieszkacw MG dla szkoy
data dodania: Sobota 6 paĽdziernika 2012
W dniu 6 padziernika 2012 roku czonkowie Rady Soeckiej oraz mieszkacy Midzyrzecza Grnego pracowali spoecznie przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym. Prowadzone byy prace przygotowawcze do utwardzenia czci placu apelowego pod parking
więcej informacji - kliknij
Wybory 2014 - nowe okrgi wyborcze
data dodania: Sobota 6 paĽdziernika 2012
Przedstawiamy propozycj podziau Gminy Jasienica na okrgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy, ktre odbd si w 2014 roku. Do 19 padziernika br. mona skada uwagi lub protesty do powyszego projektu.
wiecej informacji » Brak komentarzy
  «  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  »
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2020