Miedzyrzecze.org.pl

Archiwum forum Międzyrzecza

Nie jesteś zalogowany./Not logged in

Ogłoszenie

PRZEGLĄDASZ ARCHIWUM MIĘDZYRZECZA

#1 2008-07-23 02:12:31

LeM
Administrator
Od/From: Międzyrzecze
Zarejestrowany: 2007-06-18
Posty: 1485

22 lipca 2008 - komisja budżetowa

Dzisiaj uczestniczyłem w posiedzeniu komisji budżetowej w gminie. Było poruszanych kilka tematów, które mogą być interesujące dla naszych mieszkańców:

1. na poprzednim posiedzeniu tej komisji wójt zaproponował zakup działki w okolicach szkoły w Jasienicy. Obszar działki to niecały hektar, kwota zakupu – do 900 000 zł. Przez działkę przebiegają dwie linie średniego napięcia, co w przypadku konieczności ich przestawienia znacznie zwiększy koszt ewentualnych inwestycji. Złożyłem wniosek by przed decyzją o zakupie działki podjąć dyskusję na temat kierunków rozwoju gminy. Uważamy bowiem (skonsultowałem temat z radnym Tomaszem Osuchem), że zakup działki o tak dużej wartości powinien być taką dyskusją poprzedzony.

Dzisiaj temat zakupu działki w Jasienicy znowu powrócił,  ponowiłem więc swój wniosek, by jednak podjąć dyskusję o kierunkach rozwoju gminy, poszczególnych sołectw, o rozwoju bazy sportowej i edukacyjnej we wszystkich sołectwach, tak by cała gmina rozwijała się równomiernie.
Składając ten wniosek miałem też w pamięci informację wójta sprzed kilku tygodni, że nie złożył on do programu transgranicznego projektu na budowę boiska trawiastego przy szkole w Międzyrzeczu, na co bardzo liczyliśmy. Na razie nie zaproponował alternatywnegop sposobu wybudowania tego boiska. W związku z tym dalej nie wiemy na co w tej kwestii możemy liczyć. Uważamy, że to boisko jest dla naszej szkoły bardzo potrzebne.

Chcielibyśmy więc to przedyskutować, by podejmując decyzje w sprawie takich, jak  działka niedaleko szkoły w Jasienicy wiedzieć, na jakie inwestycje mamy szanse w Międzyrzeczu. Mój wniosek został jednak odrzucony (tylko ja byłem za).

Co ciekawe, zaraz po tym głosowaniu radny z Mazańcowic, który też głosował za odrzuceniem mojego wniosku o dyskusję, zaraz sam ją rozpoczął, podejmując w kontekście zakupu działki w Jasienicy dyskusję na temat zakupu ziemi pod boisko w Mazańcowicach.

Przed głosowaniem w sprawie zakupu działki zadałem jeszcze kilka pytań. Otrzymałem odpowiedzi, z których wynikało, że do tej pory nie zostały opracowane żadne koncepcje lub projekty wykorzystania tej działki. Nie wykonano też wyceny tej nieruchomości. Mimo to wniosek o zakup działki w Jasienicy został poddany pod głosowanie. W tej sytuacji wstrzymałem się od głosu, pozostali członkowie komisji byli „za”. Nie głosowałem przeciw, gdyż bardzo dobrze rozumiem argument, że zakup ziemi to może być dobra inwestycja. Szczególnie w centrum Jasienicy i to przy szkole.  Jednak w takich sytuacjach powinny być stosowane czytelne zasady. Na razie ich brak. 

Gdy kupowaliśmy w Międzyrzeczu w roku 2005 działkę, gdzie obecnie stoi „Chata Międzyrzecze”, była ona kupowana z funduszy przeznaczonych na inwestycje sołeckie, które Międzyrzecze Górne otrzymało z tzw. klucza, czyli proporcjonalnie do liczby mieszkańców, powierzchni, długości dróg i wpływów z podatków (jest do tego specjalny wzór). Podobnie, gdy w ubiegłym roku wójt zaproponował rozszerzenie tej działki i dokupienie terenu wraz ze starą stodołą w kierunku ulicy Kościelnej, także za ten zakup zapłaciliśmy z „naszych” funduszy.

W przypadku działki w Jasienicy propozycja wójta jest inna - proponuje zakup  ten sfinansować nie tak jak w naszym przypadku, czyli z funduszy inwestycyjnych Jasienicy ale z dodatkowych środków budżetu gminy. 

W jednym z dalszych punktów posiedzenia komisji wójt zaproponował także zakup innej działki – tym razem przy GOK w Rudzicy. Jak stwierdził, działka ta jest już użytkowana przez to sołectwo ale okazało się, że jest własnością prywatną. Na jej terenie zlokalizowano planowaną zadaszoną scenę przy GOK. Koszt zakupu działki – 35 000 zł. Na zadane pytanie, z jakich środków zakup będzie zrealizowany, otrzymałem odpowiedź, że również ze środków budżetu gminy a nie „własnych” środków Rudzicy. Również w tym przypadku wstrzymałem się od głosu. Nie rozumiem bowiem, dlaczego Międzyrzecze Górne finansuje zakupy gruntu z „własnych” funduszy a Jasienica i Rudzica mają je otrzymać "w prezencie”? Przecież my też kupowaliśmy działki pod działalność GOK-u.

Kwestia zakupu działki w Jasienicy rozstrzygnie się za kilka tygodni na sesji. Jak zostaną ustalone czytelne zasady zakupu tego typu nieruchomości, jednakowe dla wszystkich sołectw, jeśli przeprowadzona będzie rzetelna dyskusja o ustaleniu zasad rozwoju wszystkich sołectw w gminie, być może zagłosujemy „za”.

2. Po długiej dyskusji przegłosowano dofinansowanie do publikacji o Międzyrzeczu – 3000 zł. Mieliśmy nadzieję na nieco większe dofinansowanie, mój wniosek na kwotę 7000 zł został odrzucony, podobnie wniosek pani Genowefy Kopeć – 4000 zł. Ostatecznie „przeszła” propozycja wójta – 3000 zł. Za dotację dziękujemy.

3. Odnośnie remontu drogi 8a8b, łączącej ulicę Strażacką z ulicą Liliową w Jasienicy, wójt polecił  naprawić dziury i zapłacić za to z funduszy na naprawy dróg (czyli tzw. remonty cząstkowe) przypadających na Międzyrzecze Górne. Droga ta nie jest drogą gminną, jest własnością Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zadałem więc pytanie, dlaczego sołectwo nasze ma pokryć koszty tego remontu z funduszy własnych, skoro to nie jest nasza droga, jest to kilkusetmetrowy odcinek drogi dojazdowej do 3 domów w Międzyrzeczu oraz przejazd do Jasienicy i Jaworza? Z naszego punktu widzenia znacznie lepiej byłoby, gdyby  wyegzekwować od obecnego właściciela drogi jej doprowadzenie z powrotem do odpowiedniego stanu. Droga powinna być jeszcze na gwarancji.
W odpowiedzi usłyszałem, że np. droga Myśliwska w Jasienicy też jest dojazdem do jednego budynku w tym sołectwie a Jasienica ją remontuje z własnych środków.
Nie za bardzo się z tym zgadzam, o ile pamiętam, to w ubiegłym roku wójt zwrócił się z prośbą do Rady Gminy o dodatkowe środki na remont ulicy Myśliwskiej (wtedy argumentował, że jest to ważna droga łącząca Jasienicę i Łazy) i kilkadziesiąt tysięcy złotych dodatkowych środków Jasienica otrzymała.

4. Z ważnych tematów, nie dotyczących bezpośrednio Międzyrzecza warto wymienić decyzję o wystąpieniu do programów unijnych z projektami kanalizacji części Mazańcowic (koszt ok. 15 mln zł) oraz części Grodźca (koszt ok 1,5 mln zł).
Tutaj głosowałem za, bo wspólnie z TO uważamy, że kanalizacja jest priorytetową sprawą dla naszej gminy. Byłem też za zakupem pieca c.o. dla OSP Mazańcowice (ok. 20 000 zł), skoro cieknie to trzeba go wymienic. Wójt poinformował też o planie złożenia w roku 2009 dwóch projektów na budowę boisk w ramach programu „Orliki 2012” w Mazańcowicach i Rudzicy. Niestety, nasz wniosek o złożenie do tego programu budowy kompleksu dwóch boisk przy szkole w Międzyrzeczu został już wcześniej przez wójta odrzucony.

Tyle na dziś.

Leszek Mroczko

Ostatnio edytowany przez/Last edit LeM (2008-07-23 10:45:32)

Offline

 

#2 2009-12-30 15:31:57

wojtek
początkujący
Zarejestrowany: 2009-12-30
Posty: 9

Re: 22 lipca 2008 - komisja budżetowa

ciekawe co w nowym roku wymyślą

Offline

 

Stopka forum/Board footer

Powered by PunBB
© miedzyrzecze.org.pl