Miedzyrzecze.org.pl

Archiwum forum Międzyrzecza

Nie jesteś zalogowany./Not logged in

Ogłoszenie

PRZEGLĄDASZ ARCHIWUM MIĘDZYRZECZA

#1 2009-12-09 02:23:13

LeM
Administrator
Od/From: Międzyrzecze
Zarejestrowany: 2007-06-18
Posty: 1485

Interpelacja - Przebudowa dróg

W dniu 30 listopada złożyliśmy interpelację, dotyczącą istotnych różnic w zastosowanych zasadach składania wniosków na przebudowę dróg w Jasienicy i Międzyrzeczu:

Nagranie nr 1. Interpelacja nt. przebudowy dróg http://www.miedzyrzecze.org.pl/att_fck/Flash/dzwiek.jpg

W związku z tym, że po wygłoszeniu interpelacji Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z prośbą (13'17") o udokumentowanie opinii, że wyraził negatywną opinię na temat natężenia ruchu na drogach Spacerowa i Widok, niniejszym zamieszczam fragment dyskusji na temat wniosku na Spacerową i Widok, która miała miejsce podczas posiedzenia Komisji Budżetowej w dniu 29.09.2009.

Nagranie nr 2. Dyskusja podczas posiedzenia Komisji Budżetowej http://www.miedzyrzecze.org.pl/att_fck/Flash/dzwiek.jpg

Wydaje mi się, że komentarz jest tu zbędny, cytowany fragment jasno odpowiada na pytanie Przewodniczącego Rady. W dalszym ciągu oczekujemy od Wójta i Przewodniczącego Rady wyjaśnień i pisemnych odpowiedzi na pytania zawarte w interpelacji.

Offline

 

#2 2009-12-09 12:10:39

ziółko
użytkownik
Zarejestrowany: 2009-08-09
Posty: 18

Re: Interpelacja - Przebudowa dróg

Nie bardzo zrozumiałam,o co chodzi z tym badaniem natężenia ruchu?

Offline

 

#3 2009-12-09 20:37:45

TUr
bywalec
Od/From: Międzyrzecze
Zarejestrowany: 2007-07-02
Posty: 242

Re: Interpelacja - Przebudowa dróg

Z ciekawością wysłuchałem obu nagrań. Złożona interpelacja ponownie dowodzi jak wiele pracy wkładacie Panowie Radni w swoje obowiązki. Przecież uzyskanie tylu potrzebnych danych np: kiedy i gdzie Gmina kupywała działki pod drogi, kto za co płacił itp. wymaga wiele czasu i determinacji. Uzyskanie tych dnych też pewnie nie jast łatwe.

Dzięki temu możemy się dowiedzieć jak to wszystko funkcjonowało dotychczas i niestety funkcjonuje nadal. "Bliska ciału koszula wszak"

A badanie natężenia ruchu, to też pewnie niewygodny fakt. Zdaje się, że Pan Przewodniczący przyzwyczaił się do autorytatywnego wygłaszania opinii nieznoszącej sprzeciwu pozostałch radnych. A tu niespodzianka -znaleźli się myślący inaczej. smile

Ostatnio edytowany przez/Last edit TUr (2009-12-09 20:39:14)

Offline

 

#4 2009-12-09 22:08:44

LeM
Administrator
Od/From: Międzyrzecze
Zarejestrowany: 2007-06-18
Posty: 1485

Re: Interpelacja - Przebudowa dróg

TUr napisał:

Z ciekawością wysłuchałem obu nagrań. Złożona interpelacja ponownie dowodzi jak wiele pracy wkładacie Panowie Radni w swoje obowiązki. Przecież uzyskanie tylu potrzebnych danych np: kiedy i gdzie Gmina kupywała działki pod drogi, kto za co płacił itp. wymaga wiele czasu i determinacji. Uzyskanie tych dnych też pewnie nie jast łatwe.

TUr-ze, po 7 latach już wiem, gdzie jakie dane się znajdują smile Do tego na tyle dobrze znam już prawo samorządowe, że dane te, czy kto chce czy nie, muszą być udostępnione.

TUr napisał:

Dzięki temu możemy się dowiedzieć jak to wszystko funkcjonowało dotychczas i niestety funkcjonuje nadal. "Bliska ciału koszula wszak"

A badanie natężenia ruchu, to też pewnie niewygodny fakt. Zdaje się, że Pan Przewodniczący przyzwyczaił się do autorytatywnego wygłaszania opinii nieznoszącej sprzeciwu pozostałch radnych. A tu niespodzianka -znaleźli się myślący inaczej. smile

Zauważ, że Przewodniczący wygłosił swoją opinię po raczej konkretnym uzasadnieniu, które przedstawiłem. Moja opinia znalazła pełne potwierdzenie w faktach, czyli w badaniu natężenia ruchu. Zauważ, że i tak nikt nie słuchał tego co mówiłem, śmiem twierdzić, że większość decyzji jak zawsze jest ustalona PRZED posiedzeniem Komisji Budżetowej, ma ona tylko przyklepać podjęte już decyzje.

Masz rację, że dotarcie i opracowanie materiałów zabiera bardzo dużo czasu, dlatego publikujemy tylko niektóre wybrane sprawy. 

Wracając do natężenia ruchu, ziółko tez o to pytała, wydaje mi się, że powinno to być jedno z najważniejszych kryteriów wyboru drogi do przebudowy. Oto jak to wygląda w obu przypadkach:

Badanie natężenia ruchu - Spacerowa w Międzyrzeczu Górnym

Badanie natężenia ruchu - Liliowa w Jasienicy

O tym, że badania takie były przeprowadzone nikt nas nie poinformował. Ciekawe prawda?

Przed przygotowaniem interpelacji postanowiłem przeczytać oba wnioski złożone do programu unijnego, wystąpiłem więc o ich udostępnienie w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej (świetna ustawa, to ta, która położyła Statut smile.  Przeglądając oba wnioski rzuciło mi się w oczy, że gmina takie badania wykonała, a wyniki są właśnie takie.

Co do natężenia ruchu muszę napisać, że oboje z radnym Tomaszem Osuch dwoma rękami jestem zarówno za przebudową Spacerowej+Widok w Międzyrzeczu, jak i Liliowej w Jasienicy. Piszę to, bo już ktoś nam próbuje szyć buty, że jesteśmy przeciw drodze w Jasienicy, a tak nie jest.

Pozdrawiam smile

Offline

 

#5 2010-01-05 18:46:18

LeM
Administrator
Od/From: Międzyrzecze
Zarejestrowany: 2007-06-18
Posty: 1485

Re: Interpelacja - Przebudowa dróg

W odpowiedzi na zgłoszoną interpelację otrzymaliśmy pismo następującej treści:

Pismo Wójta GMiny Jasienica z 23 grudnia 2009

Po jego analizie doszliśmy do wniosku, że przekazane pismo w zasadzie nic nie wyjaśnia, jest pełne ogólników. W związku z tym w dniu 31 grudnia skierowaliśmy na ręce pana Wójta kolejne pismo, prosząc o pilne wyjaśnienie poruszonych w interpelacji spraw. Treść pisma jest następująca:

                                                                 Międzyrzecze Górne, 30.12.2009

                                             mgr inż. Janusz Pierzyna
                                             Wójt Gminy Jasienica

W dniu 29 grudnia 2009 pismem nr OrS.0057/14/09 wpłynęła odpowiedź na Interpelację zgłoszoną podczas Sesji w dniu 30 listopada. W związku z faktem, że udzielone wyjaśnienia w zdecydowanej większości nie są odpowiedzią na zadane pytania prosimy o PILNE udzielenie szczegółowych odpowiedzi na pytania zawarte w interpelacji.

Na pytanie radnych:    

„Prosimy Wójta o informację, dlaczego wyniki badania natężenia ruchu na drogach gminnych nie zostały przedstawione Radzie Gminy lub jej komisjom?”

Wójt odpowiada:

„Badania natężenia ruchu na drogach Liliowa, Widok i Spacerowa było   prowadzone w związku z potrzebą dołączenia wyników badań do wniosku o dofinansowanie przebudowy w/w dróg. Wyniki te są dostępne w Urzędzie Gminy i mogą być udostępnione, o ile będzie taki wniosek. Do chwili obecnej nikt z takim wnioskiem nie występował”.

Szanowny Panie Wójcie. Powyższe stwierdzenie nie jest odpowiedzią na zadane pytanie. O tym, że wyniki badania natężenia ruchu są dostępne wiadomo, zostały zapisane m.in. w interpelacji radnych. W toku prac Komisji Budżetowej radni a w szczególności Przewodniczący Rady kwestionowali istnienie dużego natężenia ruchu na drodze Spacerowej w Międzyrzeczu Górnym. Warto ponownie przytoczyć wypowiedź Przewodniczącego Jerzego Czudka: ”tam nie ma w zasadzie żadnego ruchu, dlatego ja uważam, że jest to zbędne”. Na skutek m.in. takich argumentów Komisja Budżetowa, w której pracach uczestniczył Wójt, nie zaopiniowała pozytywnie wniosku o złożenie przebudowy dróg w Międzyrzeczu do programu unijnego.  Zadane pytanie miało na celu wyjaśnienie, dlaczego Wójt, który osobiście uczestniczył w posiedzeniach komisji, po uzyskaniu wyników badania natężenia ruchu nie poinformował Rady Gminy lub jej komisji o tym, że na drodze Spacerowa w Międzyrzeczu Górnym jest ono o blisko 25% większe niż na drodze Liliowa w Jasienicy. Nie przekazanie tej informacji radnym na etapie podejmowania decyzji mogło mieć wpływ na podejmowane decyzje. W związku z tym ponownie prosimy o udzielenie odpowiedzi.


Na pytanie radnych:

„Prosimy o wyjaśnienie dlaczego odmówił Pan wystąpienia o pozwolenie na budowę dla dróg Spacerowa i Widok, mimo posiadania takich samych oświadczeń jak w przypadku drogi Liliowa w Jasienicy?”

Wójt odpowiada:

„Proszę o wskazanie, kiedy odmówiłem wystąpienia o pozwolenie na budowę dróg Spacerowa i Widok”.

Szanowny Panie Wójcie. W toku prac Komisji Budżetowej kilkakrotnie poruszana była kwestia odmowy Wójta wystąpienia o pozwolenie na budowę dla dróg Spacerowa i Widok. W dniu 29.09.2009 podczas dyskusji na ten temat pan Roman Szczyrbowski stwierdził „Starosta chce znać stanowisko gminy … czy gmina przystąpi do wykupu”. Na pytanie radnego Leszka Mroczko: „Jaki był powód, że gmina takiego oświadczenia nie wystawiła…?” Wójt odpowiada „...dopóki Rada Gminy nie zabezpieczy środków na wykup nieruchomości NIE PODPISZĘ w formie oświadczenia prawa dysponowania gruntem”. Odmowa podpisu w/w oświadczenia była jednoznaczna z odmową wystąpienia o pozwolenie na budowę. Uprzejmie informujemy, że dysponujemy zapisem audio tej dyskusji, istnieje możliwość jej udostępnienia.
W związku z powyższym ponownie: „Prosimy o wyjaśnienie dlaczego odmówił Pan wystąpienia o pozwolenie na budowę dla dróg Spacerowa i Widok, mimo posiadania takich samych oświadczeń jak w przypadku drogi Liliowa w Jasienicy?”. Jednocześnie przypominamy, że termin udzielenia odpowiedzi na powyższe pytanie biegnie od dnia 30 listopada 2009 roku.


Na pytanie radnych:

„Czy w budżecie gminy na rok 2010 zabezpieczył Pan odpowiednie kwoty na wykup gruntów pod poszerzenie dróg w Międzyrzeczu? Po kilkukrotnych odwiedzinach mieszkańców, po wykonaniu ekspertyz, po przeprowadzeniu negocjacji cenowych mieszkańcy oczekują, że grunty te zostaną wykupione.”

Wójt odpowiada:

„W swoim pytaniu jesteście Panowie mało precyzyjni bowiem zgodnie z ustawą o finansach publicznych budżet na dany rok uchwala Rada Gminy”

Szanowny Panie Wójcie. Ustawa o samorządzie gminnym w art. 52 ust. 1 stanowi „Projekt budżetu gminy przygotowuje wójt”. W związku z tym uważamy, że w swojej odpowiedzi jest Pan mało precyzyjny.
W związku z brakiem odpowiedzi na powyższe pytanie, ponownie prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie:

„Czy w projekcie budżetu gminy na rok 2010 zabezpieczył Pan odpowiednie kwoty na wykup gruntów pod poszerzenie dróg w Międzyrzeczu? Po kilkukrotnych odwiedzinach mieszkańców, po wykonaniu ekspertyz, po przeprowadzeniu negocjacji cenowych mieszkańcy oczekują, że grunty te zostaną wykupione.”


Na pytanie radnych:

a)    Dlaczego w sierpniu 2009 roku wystąpił Pan do Rad Sołeckich w Międzyrzeczu z zapytaniem, czy są one w stanie dokonać wykupu gruntów pod drogi?
b)    Czy przy składaniu wniosku do RPO dla ulicy Liliowej zwrócił się Pan z takim zapytaniem do Rady Sołeckiej w Jasienicy?


Wójt odpowiada:

„Kwestia ta była przedmiotem obrad Komisji Budżetowej i uznałem za właściwe wystąpić o stanowisko do Rady Sołeckiej”

Szanowny Panie Wójcie. Pismo do Rad Sołeckich Międzyrzecza Górnego i Międzyrzecza Dolnego zostało skierowane w dniu 18 sierpnia 2009 roku. Kwestia  wniosku na przebudowę dróg Spacerowa i Widok w Międzyrzeczu była przedmiotem obrad Komisji Budżetowej od dnia 21 września 2009 roku. Zakładając, że w dniu 18 sierpnia nie znał Pan jeszcze wyników obrad Komisji Budżetowej z 21 września 2009 oraz późniejszych, trudno uznać Pana odpowiedź za wiarygodną. Ponownie prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania:

a)    Dlaczego w sierpniu 2009 roku wystąpił Pan do Rad Sołeckich w Międzyrzeczu z zapytaniem, czy są one w stanie dokonać wykupu gruntów pod drogi?
b)    Czy przy składaniu wniosku do RPO dla ulicy Liliowej zwrócił się Pan z takim zapytaniem do Rady Sołeckiej w Jasienicy?

Przypominamy, że termin udzielenia odpowiedzi na powyższe pytania biegnie od dnia 30 listopada 2009 roku.

Jednocześnie, w związku z udzieloną odpowiedzią na podstawie art. 61, w związku z art. 8 ust. 2 Konstytucji RP oraz art. 2 ust. 1 oraz art. 19 ustawy o dostępie do informacji publicznej prosimy o udzielenie następującej informacji::

Przebieg obrad Komisji Budżetowej Rady Gminy na temat wykupu gruntów pod drogi Spacerowa w Międzyrzeczu Górnym oraz Widok w Międzyrzeczu Górnym i Międzyrzeczu Dolnym do dnia 18 sierpnia 2009 roku (wypis z protokołów posiedzeń Komisji).


Na pytanie radnych:

„Dlaczego w toku prac Komisji Rady Gminy przekazywał Pan radnym informacje o braku wykupów działek drogowych przez naszą gminę w ostatnich latach?  Z dokumentów wynika, że jest inaczej.”
oraz
„Dlaczego nie wnioskował Pan do Rady Gminy o takie same finansowanie obu projektów przebudowy dróg?”

Wójt odpowiada łącznie:

„Postawione pytanie jest dla mnie niezrozumiałe. Budżet samorządu gminnego to budżet gminy nie poszczególnych sołectw. Rady Sołeckie nie są uprawnione do realizacji inwestycji z przydzielonych im środków. Wnioskują o realizację inwestycji a Rada Gminy, w drodze uchwały, przydziela środki na poszczególne zadania inwestycyjne”

Szanowny Panie Wójcie. Udzielona odpowiedź w żadnym stopniu nie wyjaśnia, dlaczego w toku prac Komisji Rady Gminy przekazywał Pan radnym informacje o braku wykupów działek drogowych przez naszą gminę w ostatnich latach, a także dlaczego nie wnioskował Pan do Rady Gminy o takie same finansowanie obu projektów przebudowy dróg. Nie jest więc odpowiedzią na zadane pytania. Prosimy o udzielenie pilnej i pełnej odpowiedzi na zadane pytania, przypominając, że termin odpowiedzi na interpelację wynosi 30 dni od dnia jej zgłoszenia.


Na pytanie radnych:

„Czy wypowiedziane przez Przewodniczącego Rady słowa [„Myśliwską się zaasfaltowało, jeździ się po niej trzy lata i nikt się nawet nie spytał, czy jest to własność prywatna, każdy się śmiał z tego.”] oznaczają, że gmina budowała drogę na prywatnym gruncie bez zgody właściciela? Oczekujemy od Wójta i Przewodniczącego Rady a zarazem Prezesa RSP Jasienica,  będącej właścicielem cytowanego gruntu o pilne wyjaśnienie tej kwestii.

Wójt odpowiada:

„Do Urzędu Gminy wpłynęło pismo RSP „Zwycięstwo” informujące o nieodpłatnym przekazaniu pasa drogi na poszerzenie drogi Myśliwska. Geodeta dokona pomiaru, który pozwoli na ustalenie faktycznej wielkości darowizny, znajdzie to odzwierciedlenie w akcie notarialnym”

Szanowny Panie Wójcie. Udzielona informacja nie odpowiada na pytanie, czy gmina budowała drogę na prywatnym gruncie bez zgody właściciela, co w swojej wypowiedzi sugeruje Przewodniczący Rady Gminy a zarazem Prezes Zarządu RSP „Zwycięstwo” Jerzy Czudek.  W związku z wypowiedzią pana Jerzego Czudka, na podstawie art. 61, w związku z art. 8 ust. 2 Konstytucji RP oraz art. 2 ust. 1 oraz art. 19 ustawy o dostępie do informacji publicznej prosimy o udzielenie następującej informacji:

1.    Kopia pism oraz innych dokumentów potwierdzających zgodę RSP „Zwycięstwo” w Jasienicy na budowę przez gminę pasa drogowego ulicy Myśliwskiej na gruncie tej Spółdzielni

2.    Kopia pisma RSP „Zwycięstwo” informujące o nieodpłatnym przekazaniu pasa drogi na poszerzenie drogi Myśliwska.


Na pytanie radnych:

„Dlaczego Wójt samodzielnie zlecił opracowanie studium wykonalności dla drogi w Jasienicy a w przypadku dróg w Międzyrzeczu wnioskował do Rady Gminy o zgodę na taką samą decyzję?”

Wójt odpowiada:

„W obu przypadkach posiłkowałem się opinią Komisji Budżetowej”

Szanowny Panie Wójcie. Na podstawie art. 61, w związku z art. 8 ust. 2 Konstytucji RP oraz art. 2 ust. 1 oraz art. 19 ustawy o dostępie do informacji publicznej prosimy o udzielenie następującej informacji:

1.    Opinia Komisji Budżetowej w sprawie zlecenia przez Wójta opracowania studium wykonalności dla przebudowy drogi Liliowa w Jasienicy wraz z wynikiem głosowania w tej sprawie (wypis z protokołu posiedzenia Komisji Budżetowej)
2.    Opinia Komisji Budżetowej w sprawie zlecenia przez Wójta opracowania studium wykonalności dla przebudowy drogi Spacerowa w Międzyrzeczu Górnym oraz Widok w Międzyrzeczu Górnym oraz Międzyrzeczu Dolnym (wypis z protokołu posiedzenia Komisji Budżetowej)Na pytanie radnych:

„Dlaczego przy kierowaniu przebudowy ulicy Liliowej do RPO Wójt troskliwie zadbał o wprowadzenie tej inwestycji do Wieloletnich Programów Inwestycyjnych i zawnioskował zarezerwowanie na ten cel odpowiednich środków finansowych, a w przypadku dróg w Międzyrzeczu tego nie uczynił?

Wójt odpowiada:

„Proszę o sprecyzowanie o jakie drogi Panom chodzi”

Szanowny Panie Wójcie. Przekazana na Pana ręce w dniu 30 listopada interpelacja w całości dotyczy drogi Liliowa w Jasienicy oraz drogi Spacerowa w Międzyrzeczu Górnym oraz Widok w Międzyrzeczu Górnym oraz Międzyrzeczu Dolnym. Nie wymienialiśmy szczegółowo nazw dróg w Międzyrzeczu, gdyż wynika to z kontekstu. W związku z tym, że wg Pana Wójta pytanie jest mało precyzyjne niniejszym przedstawiamy jego rozszerzoną wersję:

„Dlaczego przy kierowaniu przebudowy ulicy Liliowej do RPO Wójt troskliwie zadbał o wprowadzenie tej inwestycji do Wieloletnich Programów Inwestycyjnych i zawnioskował zarezerwowanie na ten cel odpowiednich środków finansowych, a w przypadku dróg Spacerowa w Międzyrzeczu Górnym oraz Widok w Międzyrzeczu Górnym oraz Międzyrzeczu Dolnym w Międzyrzeczu tego nie uczynił?
Uprzejmie prosimy o PILNE udzielenie odpowiedzi.


Na pytanie radnych:

„Dlaczego w harmonogramach wniosków do RPO w przypadku ulicy Liliowej Wójt przewidywał niemal natychmiastowe rozpoczęcie inwestycji, zabezpieczając odpowiednie środki w budżecie, a w przypadku dróg Spacerowa i Widok w przekazanym do Rady Gminy projekcie budżetu na rok 2010 nie ma na ten cel ani jednej złotówki?”

Wójt odpowiada:

„Podejmowane działania poruszonej kwestii były wynikiem mojej konsultacji z członkami Komisji Budżetowej”

Szanowny Panie Wójcie. Na podstawie art. 61, w związku z art. 8 ust. 2 Konstytucji RP oraz art. 2 ust. 1 oraz art. 19 ustawy o dostępie do informacji publicznej prosimy o udzielenie następującej informacji:

1.    Przebieg konsultacji Wójta Gminy Jasienica w sprawie harmonogramów wniosków do RPO dla przebudowy ulicy Liliowej w Jasienicy oraz dla przebudowy dróg Spacerowa w Międzyrzeczu Górnym oraz Widok w Międzyrzeczu Górnym oraz Międzyrzeczu Dolnym (wypisy z protokołów posiedzenia Komisji Budżetowej)


Na pytanie radnych:

„Dlaczego Wójt, przenosząc wniosek przebudowy ulicy Liliowej z RPO do  Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych nie poinformował radnych, że udział środków z budżetu gminy wzrośnie o 1 mln zł?”

Wójt odpowiada:

„O fakcie tym informowałem kilkakrotnie”

Szanowny Panie Wójcie. Na podstawie art. 61, w związku z art. 8 ust. 2 Konstytucji RP oraz art. 2 ust. 1 oraz art. 19 ustawy o dostępie do informacji publicznej prosimy o udzielenie następującej informacji:

Podczas których posiedzeń Komisji i Sesji Rady Gminy Jasienica Wójt informował radnych, że przenosząc wniosek przebudowy ulicy Liliowej z RPO do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych udział środków z budżetu gminy wzrośnie o 1 mln zł? (wypisy z protokołów posiedzeń Komisji oraz Sesji Rady Gminy)


Z poważaniem

Leszek Mroczko, Tomasz Osuch

Offline

 

#6 2010-01-06 00:19:28

Bard
początkujący
Zarejestrowany: 2008-11-25
Posty: 4

Re: Interpelacja - Przebudowa dróg

Ciekaw jestem jakich odpowiedzi wójt udzieli na tak zadane pytania. Pytacie panowie o konkrety i dokumenty, co z pewnością utrudni nieprecyzyjne i wykrętne "wyjaśnienia", z jakimi mieliśmy do czynienia do tej pory (choć może tylko mi się tak zdawało, ale odnoszę wrażenie, że nie jestem odosobniony w tym poglądzie).

Offline

 

#7 2010-01-06 17:21:19

Jacek
bywalec
Zarejestrowany: 2007-07-09
Posty: 184

Re: Interpelacja - Przebudowa dróg

Bard napisał:

Ciekaw jestem jakich odpowiedzi wójt udzieli na tak zadane pytania.

Zapewne nijak, czyli nieprecyzyjnie i zawile... Jak zawsze. Niemniej także jestem tych odpowiedzi ciekaw, a dokładnie rzecz ujmując ciekawi mnie czego tym razem pan Wójt nie zrozumie?
Może to taka odmiana sztuki? Nierozumność stosowana naprzemiennie z nieprecyzyjnością i odrobiną sklerozy. Kilku adeptów owego kierunku mógłbym wskazać...

Offline

 

#8 2010-01-06 23:50:47

TUr
bywalec
Od/From: Międzyrzecze
Zarejestrowany: 2007-07-02
Posty: 242

Re: Interpelacja - Przebudowa dróg

Fajnie by było żeby pan Wójt odpowiadając na zadane pytania pomyślał, że zadane one były także w naszym - mieszkańców Międzyrzecza imieniu.

Offline

 

#9 2010-01-23 14:01:44

LeM
Administrator
Od/From: Międzyrzecze
Zarejestrowany: 2007-06-18
Posty: 1485

Re: Interpelacja - Przebudowa dróg

Otrzymaliśmy od wójta odpowiedź, datowaną 13 stycznia 2010 następującej treści:

Odpwiedź Wójta Janusza Pierzyny z 13 stycznia 2010

Kilka słów komentarza:

W dniu 30 grudnia przekazaliśmy wójtowi 17 pytań i wniosków:

1.    Prosimy Wójta o informację, dlaczego wyniki badania natężenia ruchu na drogach gminnych nie zostały przedstawione Radzie Gminy lub jej komisjom?
2.    Prosimy o wyjaśnienie dlaczego odmówił Pan wystąpienia o pozwolenie na budowę dla dróg Spacerowa i Widok, mimo posiadania takich samych oświadczeń jak w przypadku drogi Liliowa w Jasienicy?
3.    Czy w projekcie budżetu gminy na rok 2010 zabezpieczył Pan odpowiednie kwoty na wykup gruntów pod poszerzenie dróg w Międzyrzeczu? Po kilkukrotnych odwiedzinach mieszkańców, po wykonaniu ekspertyz, po przeprowadzeniu negocjacji cenowych mieszkańcy oczekują, że grunty te zostaną wykupione.
4.    Dlaczego w sierpniu 2009 roku wystąpił Pan do Rad Sołeckich w Międzyrzeczu z zapytaniem, czy są one w stanie dokonać wykupu gruntów pod drogi?
5.    Czy przy składaniu wniosku do RPO dla ulicy Liliowej zwrócił się Pan z takim zapytaniem do Rady Sołeckiej w Jasienicy? Czy przy składaniu
6.    Przebieg obrad Komisji Budżetowej Rady Gminy na temat wykupu gruntów pod drogi Spacerowa w Międzyrzeczu Górnym oraz Widok w Międzyrzeczu Górnym i Międzyrzeczu Dolnym do dnia 18 sierpnia 2009 roku (wypis z protokołów posiedzeń Komisji).
7.    Dlaczego w toku prac Komisji Rady Gminy przekazywał Pan radnym informacje o braku wykupów działek drogowych przez naszą gminę w ostatnich latach?  Z dokumentów wynika, że jest inaczej.
8.    Dlaczego nie wnioskował Pan do Rady Gminy o takie same finansowanie obu projektów przebudowy dróg?
9.    Dlaczego w toku prac Komisji Rady Gminy przekazywał Pan radnym informacje o braku wykupów działek drogowych przez naszą gminę w ostatnich latach?  Z dokumentów wynika, że jest inaczej.
10.    Dlaczego nie wnioskował Pan do Rady Gminy o takie same finansowanie obu projektów przebudowy dróg?
11.    Kopia pism oraz innych dokumentów potwierdzających zgodę RSP „Zwycięstwo” w Jasienicy na budowę przez gminę pasa drogowego ulicy Myśliwskiej na gruncie tej Spółdzielni
12.    Kopia pisma RSP „Zwycięstwo” informujące o nieodpłatnym przekazaniu pasa drogi na poszerzenie drogi Myśliwska.
13.    Opinia Komisji Budżetowej w sprawie zlecenia przez Wójta opracowania studium wykonalności dla przebudowy drogi Liliowa w Jasienicy wraz z wynikiem głosowania w tej sprawie (wypis z protokołu posiedzenia Komisji Budżetowej)
14.    Opinia Komisji Budżetowej w sprawie zlecenia przez Wójta opracowania studium wykonalności dla przebudowy drogi Spacerowa w Międzyrzeczu Górnym oraz Widok w Międzyrzeczu Górnym oraz Międzyrzeczu Dolnym (wypis z protokołu posiedzenia Komisji Budżetowej)
15.    Dlaczego przy kierowaniu przebudowy ulicy Liliowej do RPO Wójt troskliwie zadbał o wprowadzenie tej inwestycji do Wieloletnich Programów Inwestycyjnych i zawnioskował zarezerwowanie na ten cel odpowiednich środków finansowych, a w przypadku dróg Spacerowa w Międzyrzeczu Górnym oraz Widok w Międzyrzeczu Górnym oraz Międzyrzeczu Dolnym w Międzyrzeczu tego nie uczynił?
16.    Przebieg konsultacji Wójta Gminy Jasienica w sprawie harmonogramów wniosków do RPO dla przebudowy ulicy Liliowej w Jasienicy oraz dla przebudowy dróg Spacerowa w Międzyrzeczu Górnym oraz Widok w Międzyrzeczu Górnym oraz Międzyrzeczu Dolnym (wypisy z protokołów posiedzenia Komisji Budżetowej)
17.    Podczas których posiedzeń Komisji i Sesji Rady Gminy Jasienica Wójt informował radnych, że przenosząc wniosek przebudowy ulicy Liliowej z RPO do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych udział środków z budżetu gminy wzrośnie o 1 mln zł? (wypisy z protokołów posiedzeń Komisji oraz Sesji Rady Gminy)


Otrzymaliśmy odpowiedzi na 7 pytań, 10 pytań pozostało bez odpowiedzi:
Oto treść odpowiedzi Wójta:

1.    Wyniki badań natężenia ruchu były znane radnym. Zlecał je mój zastępca więc byłem przekonany że Panowie Radni z Międzyrzecza Górnego również się z nimi zapoznali.
2.    Doskonale precyzyjnie Panowie sobie odpowiedzieli. Bez zabezpieczenia środków przez Radę Gminy na wykup terenu nie mogłem jednoosobowo takiego zabezpieczenia podpisać.
3.    Proszę sobie przypomnieć moje pytanie postawione podczas Komisji Budżetowej: czy jeśli wniosek na ul. Spacerową – Widok nie będzie dofinansowany z RPO i Zarząd Województwa Śląskiego nie przekaże dofinansowania to czy będziemy dokonywać wykupu terenu jeśli droga w danym roku nie będzie realizowana?
Odpowiedź Komisji była – nie
Jeśli wniosek ten będzie pozytywnie rozpatrzony to środki finansowe będzie trzeba na to zadanie zabezpieczyć
4.    Sprawa ta była szczegółowo omawiana na Komisji Budżetowej i taka decyzja na tej komisji zapadła
5.    Ta sprawa również omawiana była na Komisji Budżetowej. Na ulicy Liliowej tylko jedna nieruchomość wymagała negocjacji i aby poprawić bezpieczeństwo na zakręcie 90stopni koło p. Siąkały, w pozostałych 99% przypadkach droga mieściła się w pasie drogowym więc nie wymagała wykupów. Na ulicy Liliowej jest to samo ustalenie, że jeśli dojdzie do realizacji inwestycji to dopiero wówczas nastąpi przejęcie gruntu.
6.    W załączeniu przekazuję pismo RSP „Zwycięstwo” dotyczące nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy gruntu.
7.    Tak samo troskliwie dbałem o jedną i drugą inwestycję Na samym końcu tej drogi, w związku z wykonaniem dokumentacji bez pozytywnej decyzji  Rady Gminy podpisałem wniosek i wystąpiłem o realizację tych dróg w Międzyrzeczu Dolnym i Międzyrzeczu Górnym na wartość 3 996 920,90 zł

Tak więc po zadaniu 17 bardzo konkretnych pytań i wniosków, otrzymaliśmy tylko 7 odpowiedzi, w tym tylko jeden załącznik w postaci kopii dokumentu. Wynika z tego, że na większość pytań i wniosków wójt albo nie chciał albo nie potrafił odpowiedzieć.

W związku z tym, że zachodzi bardzo poważne podejrzenie, że Wójt Gminy Jasienica w swoich dotychczasowych odpowiedziach wielokrotnie napisał nieprawdę, będziemy temat kontynuować.

Offline

 

#10 2010-01-23 16:45:32

Jacek
bywalec
Zarejestrowany: 2007-07-09
Posty: 184

Re: Interpelacja - Przebudowa dróg

LeM napisał:

5. (...) Na ulicy Liliowej tylko jedna nieruchomość wymagała negocjacji i aby poprawić bezpieczeństwo na zakręcie 90 stopni koło p. Siąkały, w pozostałych 99% przypadkach droga mieściła się w pasie drogowym więc nie wymagała wykupów.

czy to znaczy, że remont drogi odbywał się wzdłuż stu posesji, w tym fragment jednej z nich trzeba było wykupić?

Na ulicy Liliowej jest to samo ustalenie

Przez chwilę myślałem, że to "ustalenie" tam sobie po prostu jest i można podjechać i pooglądać. Nie czepiam się, tylko śmieję z siebie, że mogłem tak pomyśłeć.

Offline

 

#11 2010-04-24 21:29:16

frӓulein
użytkownik
Zarejestrowany: 2010-02-05
Posty: 20

Re: Interpelacja - Przebudowa dróg

Witam. Chciałam zapytać: czy pojawiły się jakieś nowe wiadomości w sprawie przebudowy dróg? Myślę, że jest to kwestia interesująca wielu mieszkańców. Od ostatnich wiadomości na ten temat minęło już wiele czasu, a stan drogi jaki był, taki pozostał. Powiedziałabym więcej, pogorszył się, bo wjazd od strony ul. Bielskiej na ulicę Widok pozostawia wiele do życzenia. Występujące tam zagłębienie, spowodowane wycięciem części asfaltu, zamiast zostać zabezpieczone czy usunięte, coraz bardziej się pogłębia. Jest to bardzo niebezpieczne dla samochodów i kierowców. Ktoś, nie wiedząc o tym, szczególnie w nocy, może wpaść w ową "dziurę" i uszkodzić sobie samochód, a nawet może dojść do wypadku. Kto wtedy będzie za to odpowiedzialny? Kto obecnie jest odpowiedzialny za to, że taki stan drogi utrzymuje się od dłuższego czasu i ciągle się pogarsza? Mam nadzieję, że sprawa ta niedługo zostanie wyjaśniona, jak również dojdzie do przebudowy wyżej wymienionych dróg.

Offline

 

#12 2010-04-27 12:55:27

LeM
Administrator
Od/From: Międzyrzecze
Zarejestrowany: 2007-06-18
Posty: 1485

Re: Interpelacja - Przebudowa dróg

frӓulein napisał:

Witam. Chciałam zapytać: czy pojawiły się jakieś nowe wiadomości w sprawie przebudowy dróg?

Wjazd z ulicy Bielskiej na Widok będzie przebudowany przy poszerzeniu drogi powiatowej. Z tego co się dowiedziałem, obecnie przygotowywane są nowe mapy pod tą przebudowę, bo jak się okazało stare mapy się zdezaktualizowały. Powiat złożył wniosek do programu unijnego (Program Rozwoju Subregionu Południowego), wniosek na razie nie został rozpatrzony (środki wstępnie są przyznane), bo trzeba zaktualizować mapy. Trudno przewidzieć, kiedy ruszy ta powiatowa inwestycja.

Przejście przez jezdnię zostało wykonane przez firmę budująca chodnik, by odprowadzić wodę z głębokiej studzienki wykonanej przy budowie chodnika. Naprawa zagłębienia, które powstało w tym miejscu po zimie miała być wykonana podczas wiosennego remontu dróg, odpowiednie zlecenie pani sołtys złożyła. W międzyczasie nastąpiła zmiana decyzji, gdyż gminny inspektor nadzoru stwierdził, że naprawa ta powinna zostać wykonana nie w ramach cząstkowego remontu dróg ale przez firmę  budującą chodnik. Od pani sołtys dowiedziałem się, że w tym tygodniu naprawa powinna być wykonana.

Offline

 

#13 2010-04-27 13:23:39

frӓulein
użytkownik
Zarejestrowany: 2010-02-05
Posty: 20

Re: Interpelacja - Przebudowa dróg

Dziękuję bardzo za odpowiedź. To bardzo dobra wiadomość, iż wkrótce będzie miała miejsce naprawa drogi. Przy okazji jeszcze dopytam: czy wiadomo coś nowego w sprawie poszerzenia/remontu ulic Widok i Spacerowa?

Offline

 

#14 2010-04-27 13:29:14

LeM
Administrator
Od/From: Międzyrzecze
Zarejestrowany: 2007-06-18
Posty: 1485

Re: Interpelacja - Przebudowa dróg

frӓulein napisał:

czy wiadomo coś nowego w sprawie poszerzenia/remontu ulic Widok i Spacerowa?

Wniosek został złożony, przeszedł ocenę formalną, czekamy na ocenę merytoryczną. Zgodnie z harmonogramem konkursu wyniki miały być ogłoszone do 13 kwietnia, jednak zgodnie z najnowszym komunikatem termin został przesunięty do 4 czerwca. W czerwcu okaże się, czy drogi będą przebudowane czy nie. Szanse na uzyskanie dofinansowania to ok. 20%.
Pozdrawiam.

Offline

 

#15 2010-09-09 15:51:51

LeM
Administrator
Od/From: Międzyrzecze
Zarejestrowany: 2007-06-18
Posty: 1485

Re: Interpelacja - Przebudowa dróg

Jak już informowałem na stronie głównej, przebudowa Spacerowej i Widok nie została dofinansowana, wniosek jest na 19-tym miejscu listy rezerwowej projektów, praktycznie bez szans na dofinansowanie.

W sierpniu br. pojawiła się kolejna możliwość składania przez gminę wniosków o dofinansowanie na przebudowę i remont dróg. Każda gmina mogła zgłosić jedną drogę do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, tzw. "Schetynówki". Z protokołu posiedzenia Komisji Budżetowej wynika, że Komisja tematem tym zajęła się 3 sierpnia.

Zamieszczam cały protokół z posiedzenia w części dotyczącej tego punktu. Polecam szczegółowe zapoznanie się z nim, gdyż uważam, że przebieg posiedzenia Komisji w tym punkcie pokazuje wyraziście nierzetelność działania osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie urzędu.

Oto protokół:

http://www.allegaleria.pl/images/ojqlamx4n4983nuuz7_thumb.jpg

a oto moje uzasadnienie zdania o nierzetelności:

1. w protokole zapisano, że drogi Widok i Spacerowa znajdują się na liście rezerwowej w RPO. Jest to prawda, oto ta lista:

http://www.rpo.silesia-region.pl/?grupa … 23329&

Na 19-tym miejscu jest projekt przebudowy dróg w MG i MD.

Nie wiem jednak dlaczego nie poinformowano radnych, że droga Liliowa TEŻ ZNAJDUJE SIĘ na liście rezerwowej w RPO (w dokładnie tym samym programie). Oto lista z naboru dróg, w którym była złożona Liliowa (aktualizacja z dzisiaj, 9.09.2010!!!):

http://rpo.slaskie.pl/?grupa=2&art1 … katrodzic=

Ulica Liliowa jest na 16-tym miejscu listy rezerwowej, czyli teoretycznie ma nawet większe szanse na dotację z RPO niż Spacerowa+Widok.

Dlaczego nikt radnym KB nie powiedział, że pod tym względem nie ma różnic pomiędzy drogami w MG+MD i Jasienicy?

2. w dalszej części protokołu zapisano, że NPPDL nie przewiduje  wykupu gruntów na poszerzenie a przy Spacerowej+Widok taka konieczność występuje. To zdanie znowu jest prawdziwe, ale projekt przebudowy drogi Liliowej TEŻ PRZEWIDUJE wykup gruntów! Prawda, że za mniejszą kwotę ale przewiduje. Kolejny przykład półprawdy?

3. przy wyborze dróg powinno się brać także inne kryteria, o czym protokół w ogóle nie wspomina. Dla obu inwestycji zostały wykonane badania natężenia ruchu. Zgodnie z nimi WIĘKSZY RUCH występuje na drodze w MG niż na drodze w Jasienicy. Argument był niekorzystny dla drogi w Jasienicy, nie został przedstawiony? Dlaczego? Bo był niekorzystny dla wcześniej zaplanowanej decyzji?

4. nikt nie wspomniał też, że kilka tygodni temu Jasienica otrzymała prezent w postaci remontu ponad kilometra dróg ze środków popowodziowych (nota bene znacznie mniej zniszczonych przez powódź niż drogi w MG). Drogi Myśliwska, Kwiatowa i Kamienna zostaną wyremontowane na dużych odcinkach, w MG ze środków popowodziowych zostanie wyremontowany tylko jedna droga na krótkim odcinku, w MD dwie drogi, też na krótkich odcinkach. Argumenty te byłyby niekorzystne dla drogi w Jasienicy, nikt o tym więc nie wspomniał?

Piszę o tym, bo jest to kolejny przykład tendencyjnego rozpatrywania spraw w gminie. Nie neguję prawa radnych i wójta do skierowania drogi Liliowej w Jasienicy. Neguję sposób rozpatrywania tej sprawy. Tendencyjnie omówiono tylko te argumenty, które przemawiały za ulicą w Jasienicy, pomijając wszystkie argumenty przemawiające za drogami w MG+MD. Tak być nie powinno.

Gdyby rzetelnie omówiono wszystkie za i przeciw a następnie w głosowaniu zaopiniowano wybór jednej z nich, nie miałbym uwag.

Offline

 

Stopka forum/Board footer

Powered by PunBB
© miedzyrzecze.org.pl