Miedzyrzecze.org.pl

Archiwum forum Międzyrzecza

Nie jesteś zalogowany./Not logged in

Ogłoszenie

PRZEGLĄDASZ ARCHIWUM MIĘDZYRZECZA

#1 2008-09-11 17:01:38

LeM
Administrator
Od/From: Międzyrzecze
Zarejestrowany: 2007-06-18
Posty: 1485

Wniosek w sprawie wynajmu 'Chaty Międzyrzecze'

W dniu 11 września 2008 zwróciliśmy się do Wójta Gminy Jasienica pana Janusza Pierzyny z następującym wnioskiem, dotyczącym wynajmu "Chaty Międzyrzecze":

"      Kilka miesięcy temu zwróciliśmy się do Pana Wójta z ustnym zapytaniem o określenie możliwości i zasad wynajmu „Chaty Międzyrzecze” na okolicznościowe imprezy rodzinne, takie jak stypy, jubileusze, komunie, konfirmacje i inne. Mieszkańcy naszej gminy bardzo często zgłaszają prośby o umożliwienie im organizacji tego typu imprez w tym pięknym obiekcie. Mimo, że już ponad rok temu budowa „chaty” została zakończona, do tej pory nie został opracowany regulamin jej wynajmu.
      Z przekazanej wówczas ustnej odpowiedzi wynikało, że w związku z tym, iż jest to obiekt wybudowany ze środków unijnych, przez okres 5 lat nie można odpłatnie go wynajmować. Na naszą prośbę zapowiedział Pan uzyskanie oficjalnej wykładni prawnej w tej sprawie. Do tej pory nie otrzymaliśmy oficjalnej pisemnej informacji w tej sprawie.
      Prosimy o informację, czy przedstawiony 5-letni zakaz odpłatnego wynajmu „chaty” pozwala na jej nieodpłatny wynajem. Wydaje się bowiem, a takie jest nasze zdanie, że przepis zakazujący odpłatnego wynajmu przez okres 5 lat wynika z faktu, że społeczność lokalna, w tym przypadku społeczność gminy Jasienica, po to uzyskała istotne, w tym przypadku blisko 450 000 zł, wsparcie finansowe od społeczności Unii Europejskiej, by w możliwie szerokim zakresie z tego dobra korzystać.
      Wychodząc z powyższego założenia niniejszym wnioskujemy o opracowanie regulaminu nieodpłatnego udostępniania „Chaty Międzyrzecze” na okolicznościowe imprezy rodzinne, takie jak stypy, jubileusze, komunie, konfirmacje i inne. Jednocześnie wnioskujemy, by pierwszeństwo w jej nieodpłatnym wynajmie miały osoby, które w sposób istotny wspierają działalność istniejących na terenie naszej gminy organizacji społecznych, takich jak Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenia, Chóry, Parafie a także przekazują środki na działalność organizacji o charakterze charytatywnym.
      Uprzejmie prosimy o odwrotne przekazanie w formie pisemnej stanowiska Pana Wójta w przedstawionych sprawach."

Leszek Mroczko, Tomasz Osuch

Offline

 

#2 2008-10-01 00:52:01

LeM
Administrator
Od/From: Międzyrzecze
Zarejestrowany: 2007-06-18
Posty: 1485

Re: Wniosek w sprawie wynajmu 'Chaty Międzyrzecze'

Otrzymaliśmy pismo od Wójta Gminy Jasienica w sprawie wynajmu "chatki". Jego treść znajduje się pod adresem http://www.miedzyrzecze.org.pl//att_fck … iedz1k.jpg
Czytając to pismo zastanawiamy się, czy na pewno jest to odpowiedź na nasz wniosek? Wnioskowaliśmy o opracowanie regulaminu   n i e o d p ł a t n e g o    wynajmu "Chaty Międzyrzecze", proponując pierwszeństwo dla osób wspomagających życie społeczne i działalność charytatywną w gminie. Pan Wójt odpowiedział na temat jej   o d p ł a t n e g o    wynajmu, w ogóle nie zajmując stanowiska na temat naszego wniosku, który dotyczył formy   n i e o d p ł a t n e g o     użyczenia na imprezy takie jak stypy, jubileusze, komunie i konfirmacje. Staranie o pozyskanie 450 000 zł na budowę "Chaty" to praca nie tylko pana Wójta ale także wielu osób, pracujących na to, by pozyskać te środki, po to by zgodnie z przeznaczeniem "chatka" służyła społeczności lokalnej. Na cele społeczne i kulturalne.
Trudno też zgodzić się z argumentacją Pana Wójta, że społeczność Międzyrzecza Górnego jest w dobrej sytuacji, bo zaraz obok funkcjonuje "remiza". Wiele terminów jest w niej zarezerwowanych na ponad dwa lata wprzód.
Teoretycznie na nasze pismo w tej sprawie pan Wójt odpowiedział, a praktycznie? Ostateczny osąd pozostawiamy mieszkańcom.

Leszek Mroczko, Tomasz Osuch

Offline

 

#3 2008-10-01 10:07:16

TUr
bywalec
Od/From: Międzyrzecze
Zarejestrowany: 2007-07-02
Posty: 242

Re: Wniosek w sprawie wynajmu 'Chaty Międzyrzecze'

Wygląda na to, że gdy ktoś będzie chciał cokolwiek zorganizować w "Chacie" trzeba będzie każdorazowo pytać o zgodę Wójta. O tym że nie można brać pieniędzy za użytkowanie tego obiektu wszyscy zainteresowani, a także czytelnicy Forum wiedzieli od dawna, więc powyższe pismo Pana Wójta niczego nowego do sprawy nie wnosi, ani nie odpowiada na zadane pytanie.

Offline

 

#4 2008-10-01 10:28:11

LeM
Administrator
Od/From: Międzyrzecze
Zarejestrowany: 2007-06-18
Posty: 1485

Re: Wniosek w sprawie wynajmu 'Chaty Międzyrzecze'

Też mamy takie odczucia. W zasadzie pismo pana Wójta jedynie potwierdza pisemnie to, co napisaliśmy w naszym:

LeM napisał:

Z przekazanej wówczas ustnej odpowiedzi wynikało, że w związku z tym, iż jest to obiekt wybudowany ze środków unijnych, przez okres 5 lat nie można odpłatnie go wynajmować. Na naszą prośbę zapowiedział Pan uzyskanie oficjalnej wykładni prawnej w tej sprawie. Do tej pory nie otrzymaliśmy oficjalnej pisemnej informacji w tej sprawie.

Dalej nie mamy żadnej pisemnej opinii prawników, dalej nie wiemy, czy można wynająć "chatkę" bez żadnego zarobku, pobierając tylko zwrot kosztów zużycia wody, gazu oraz energii elektrycznej, dalej nie mamy odpowiedzi na wniosek o nieodpłatny wynajem w zamian za działalność charytatywną lub wsparcie organizacji społecznych czy kościelnych.
Możemy napisać kolejne pismo, powtarzając jeszcze raz tą samą treść, ale czy o to chodzi?

Leszek Mroczko

Offline

 

#5 2008-10-02 06:59:58

Jacek
bywalec
Zarejestrowany: 2007-07-09
Posty: 184

Re: Wniosek w sprawie wynajmu 'Chaty Międzyrzecze'

Drodzy Państwo, przecież pan Wójt napisał wcześniej, że ma na głowie masę sołectw i nie ma czasu na pisanie. Nie ma się więc czemu dziwić, pismo siłą rzeczy musi być "skąpe".

Offline

 

#6 2009-08-28 12:27:24

LeM
Administrator
Od/From: Międzyrzecze
Zarejestrowany: 2007-06-18
Posty: 1485

Re: Wniosek w sprawie wynajmu 'Chaty Międzyrzecze'

Zgodnie z tym, co napisałem powyżej, do tej pory cały czas byliśmy informowani przez gminę, że nie ma możliwości wynajmu "chatki" na rocznice, stypy, komunie, konfirmacje itp. gdyż istnieje 5-letni zakaz odpłatnego wynajmu obiektów wybudowanych przy udziale  środków unijnych.

14 maja br., podczas wizyty w Międzyrzeczu pana Jana Olbrychta, eurodeputowanego a wcześniej Marszałka Woj. Śląskiego, osoby o olbrzymiej wiedzy na tematy unijne, zapytałem go o kwestie zakazu wynajmu "chatki". Pan Jan Olbrycht potwierdził, że wcześniej tak było, stwierdził jednak, że w ostatnim czasie zaszły w tej kwestii istotne zmiany i według jego wiedzy obecny stan prawny pozwala na wynajmowanie tego typu obiektów. Polecił, by wysłać w tej sprawie zapytanie do Urzędu Marszałkowskiego, powołując się w nim  na uzyskane od niego informacje. W rozmowie uczestniczył wójt gminy Jasienica pan Janusz Pierzyna.

W dniu 4 czerwca, podczas Sesji Rady Gminy zapytałem wójta, czy wysłał już odpowiednie pismo z zapytaniem do Urzędu Marszałkowskiego. Wójt wówczas przyznał, że pisma jeszcze nie wysłał, ale wkrótce wyśle.

W dniu 28 sierpnia 2009 podczas Komisji Rewizyjnej ponownie zadałem pytanie, czy jest już dostępna informacja na ten temat. Najpierw księgowa GOK-u powtórzyła poprzednią opinię, ze nie można wynajmować obiektu, powołując się na wcześniejszy stan wiedzy w tej kwestii, natomiast wójt powiedział, że pismo takie wyszło ale nie ma żadnej odpowiedzi. Powiedział, żeby kontynuować posiedzenie, a dodatkowych informacji udzieli w trakcie posiedzenia komisji. Posiedzenie trwało blisko dwie godziny, żadnych dalszych informacji wójt nie udzielił. Miałem wrażenie, że wójt nie za bardzo był zorientowany w temacie.

Przebieg dyskusji podczas Komisji Rewizyjnej w dniu 28 sierpnia 2009     http://www.miedzyrzecze.org.pl/att_fck/Flash/dzwiek.jpg

Offline

 

#7 2010-05-01 12:51:36

LeM
Administrator
Od/From: Międzyrzecze
Zarejestrowany: 2007-06-18
Posty: 1485

Re: Wniosek w sprawie wynajmu 'Chaty Międzyrzecze'

W grudniu 2009 roku Urząd Marszałkowski przesłał do Wójta Gminy Jasienica pismo informujące o możliwości i warunkach wynajmu "Chaty Międzyrzecze". Okazało się, że istnieje możliwość wynajmu tego obiektu, należy tylko przeliczyć jeden wskaźnik i ustalić limit dochodu, który można uzyskać z wynajmu.

Pismo Urzędu Marszałkowskiego

Mimo, że pismo wpłynęło do Urzędu w dniu 4 grudnia 2009 roku, Wójt nie poinformował o tym fakcie radnych Międzyrzecza Górnego. Jest to zastanawiające, gdyż od wielu miesięcy wnioskujemy o rozpoczęcie wynajmu tego obiektu na stypy, jubileusze itp.

O istnieniu pisma dowiedzieliśmy się w dniu 25 lutego br., po zadaniu Wójtowi pytania na ten temat. 

Nagrania nr 1 i 2 - Dyskusja podczas Sesji 25 lutego 2010 http://www.miedzyrzecze.org.pl/att_fck/Flash/dzwiek.jpg

Podczas Sesji Wójt obiecał udzielenie pisemnej informacji na ten temat, po czym jej ... nie udzielił.

W dniu 13 kwietnia 2010, podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej, korzystając z obecności Wójta na tym posiedzeniu, zadałem pytania w sprawie wynajmu Chaty Międzyrzecze. Wywiązała się ciekawa dyskusja. Oto jej przebieg:

Nagranie nr 3 - Dyskusja podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej 13 kwietnia 2010 http://www.miedzyrzecze.org.pl/att_fck/Flash/dzwiek.jpg

Zastanawia fakt, że od 4 grudnia 2009 do 13 kwietnia 2010 nikt w gminie nie zadał sobie trudu by wyliczyć jeden wskaźnik i określić możliwy do uzyskania limit przychodów z wynajmu. Obrazuje to realną (nie)chęć Wójta do wykorzystania chatki na okolicznościowe uroczystości przez mieszkańców.

Ostatecznie w wyniku tej dyskusji Wójt zaproponował nieodpłatny wynajem Chaty na stypy. To duża zmiana w stanowisku Wójta. Czekamy obecnie na konkretne decyzje w tej sprawie ...

Offline

 

Stopka forum/Board footer

Powered by PunBB
© miedzyrzecze.org.pl