Miedzyrzecze.org.pl

Archiwum forum Międzyrzecza

Nie jesteś zalogowany./Not logged in

Ogłoszenie

PRZEGLĄDASZ ARCHIWUM MIĘDZYRZECZA

#1 2009-01-21 18:27:32

LeM
Administrator
Od/From: Międzyrzecze
Zarejestrowany: 2007-06-18
Posty: 1485

Dwa wyjaśnienia - Autobus i Zebranie Wiejskie

W styczniowym numerze „Regionu” ukazał się wywiad z Wójtem Gminy Jasienica. W związku z tym, że w części dotyczy on Międzyrzecza, chcielibyśmy odnieść się do kilku zawartych w nim sformułowań.
    Na pytanie o kwestie braku komunikacji w niedziele do Międzyrzecza Dolnego  pan Wójt stwierdził, że przyczyną tego stanu rzeczy jest fakt, że została przedłużona linia MZK do Międzyrzecza Górnego. Pan Wójt mówi, że w jednym sołectwie się poprawiło a w drugim się odcięło ludzi w ogóle. Uważamy, że użyta argumentacja jest niewłaściwa, zaś słowa te niepotrzebnie mogą doprowadzić do poróżnienia dwóch, współpracujących ze sobą sołectw.
    W niedziele zarówno do Międzyrzecza Górnego jak i Międzyrzecza Dolnego nie dociera PKS, ale także nie jeździ autobus MZK! O jakiej poprawie dla Międzyrzecza Górnego można więc mówić? W niedziele oba sołectwa zostały dokładnie w ten sam sposób komunikacyjnie odcięte od Bielska. Zwracaliśmy się z do pana Wójta z prośbą o podjęcie odpowiednich działań i przywrócenie zawieszonych kursów PKS-u albo uruchomienie w weekendy kursowania linii MZK, w tej sytuacji najlepiej do Międzyrzecza Dolnego. Bezskutecznie.
    Gdy na listopadowej sesji radny Międzyrzecza Górnego, zaniepokojony obecną sytuacją w kursowaniu linii PKS zapytał o kwestie odcięcia komunikacyjnego Międzyrzecza, Przewodniczący Rady zwrócił mu uwagę, że na skutek likwidacji kursów PKS odcięte zostały także inne sołectwa – Roztropice, Iłownica, Łazy, Bielowicko, Wieszczęta. Problem jest więc dużo szerszy, dotyczy całej gminy i wymaga pilnej interwencji jej władz, by zapewnić mieszkańcom dostęp do komunikacji publicznej, w tym także w dni wolne od pracy. Warto w tym miejscu przytoczyć pismo w sprawie ograniczenia liczby kursów, które zostało wystosowane przez PKS do Urzędu Gminy Jasienica końcem listopada 2008 roku:

„PKS S.A. w Bielsku-Białej informuje, że w związku z utrzymującą się niską frekwencją na linii Bielsko-Biała – Mazańcowice – Ligota nie pokrywającą bezpośrednio kosztów związanych z prowadzeniem na tym odcinku komunikacji zostanie ona całkowicie zawieszona od dnia 1 grudnia 2008 roku. Zawieszeniu od 1 grudnia 2008 ulegną również niektóre nierentowne kursy linii Bielsko-Biała – Międzyrzecze – Bronów oraz dwa kusy szkolne relacji Bielsko-Biała – Międzyrzecze Dolne w związku z niemal całkowitym brakiem pasażerów spowodowanym przedłużeniem linii komunikacyjnych MZK.”

     Z jego treści wynika, że zmiana kursów dotyczy nie tylko Międzyrzecza. PKS całkowicie zawiesił kursowanie autobusów przez Mazańcowice do Ligoty, tłumacząc to brakiem rentowności. Mimo że w Mazańcowicach, podobnie jak w Międzyrzeczu, również nastąpiło przedłużenie linii MZK, pan Wójt o tym fakcie w wywiadzie nie wspomina, chociaż z pewnością jest to także przyczyna spadku rentowności i likwidacji linii PKS do Ligoty.
    Podana przez PKS informacja, że po przedłużeniu linii MZK do starej pętli nastąpił niemal całkowity brak pasażerów u tego przewoźnika potwierdza słuszność działań, zmierzających do wprowadzenia linii MZK jako podstawowego środka komunikacji do Międzyrzecza Górnego i Dolnego. Mieszkańcy mając wybór, wybrali tego przewoźnika, który im bardziej odpowiada. Zadaniem samorządu jest tą sytuację ugruntować i dostosować do potrzeb mieszkańców obu sołectw. Obserwując likwidację kursów na obszarze całej gminy wydaje nam się, że powody decyzji PKS-u nie są związane z przedłużeniem lub przywróceniem linii MZK w jednej jej części.
    Od ponad dwóch lat monitujemy o kompleksowe rozwiązanie problemu komunikacji do Międzyrzecza. Według naszej oceny, wynikającej z rozpoznania potrzeb mieszkańców, najlepszym rozwiązaniem byłoby przedłużenie linii MZK nr 52 do granicy z Ligotą. Jakiś czas temu wspólnie z samorządem Międzyrzecza Dolnego podjęliśmy odpowiednie kroki, kierując do pana Wójta prośby o takie właśnie rozwiązanie tego problemu. Po przywróceniu od 1 lipca 2008 kursowania linii MZK do starej pętli w dalszym ciągu w wielu wystąpieniach zwracaliśmy się z prośbą o dalsze jej przedłużenie. Przed spotkaniem pana Wójta oraz samorządu Mazańcowic z Dyrektorem MZK, które miało miejsce w listopadzie 2008 roku, prosiliśmy o ponowne zainicjowanie rozmów na ten temat. Po powrocie z tego spotkania pan Wójt przyznał, że tematu tego nie poruszył. Niestety.
    Podczas prac nad budżetem na rok 2009 po raz kolejny poruszyliśmy problem komunikacji MZK, wnioskując o przedłużenie tej linii, najlepiej do Międzyrzecza Dolnego. Nasze argumenty są następujące:
-  polityka ograniczania przez PKS kursów w niemal wszystkich sołectwach naszej gminy prowadzi do znacznego pogorszenia komunikacji publicznej w całej gminie, w tym również w dużej części Międzyrzecza Górnego,
-  obecnie autobus MZK dojeżdża tylko do rogatek naszej wsi. Mieszkańcy muszą pokonywać pieszo długie odcinki, by dojść do autobusu. Prosimy o zwrócenie uwagi na fakt, że mimo iż autobus PKS przejeżdża przez centrum wsi, mieszkańcy wybierają linię MZK. To ważny dowód, jak bardzo linia MZK jest preferowana.
-  korzystanie z linii MZK niesie konkretne korzyści finansowe dla mieszkańców. Są one znacznie większe niż dofinansowanie, które samorząd przekazuje MZK z tego tytułu,
-  zagrożenie bezpieczeństwa pieszych dochodzących do pętli MZK. Odcinek drogi powiatowej od mostu przy Ośrodku Zdrowia do pętli, pozbawiony chodnika jest bardzo niebezpieczny, stromy, często oblodzony lub zawilgocony. W związku z tym kilkukrotnie składaliśmy wnioski albo o przedłużenie linii MZK do centrum wsi, gdzie istniejąca infrastruktura chodników dla pieszych pozwala na bezpieczne dojście do przystanków albo o budowę ze środków budżetu gminy chodnika do starej pętli. Sprawa dalej czeka na rozwiązanie. Bardziej uzasadnione ekonomicznie i zgodne ze społecznymi oczekiwaniami jest przedłużenie linii MZK.

    Co do poruszonej w dalszej części cytowanego wywiadu kwestii braku Zebrania Wiejskiego w 2008 roku to sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. Pan Sołtys oraz Rada Sołecka proponowała zwołanie Zebrania Wiejskiego w Międzyrzeczu Górnym w dniu 12 kwietnia 2008 roku. Przyjętym zwyczajem jest, że przed zwołaniem zebrania, jego termin Sołtys konsultuje z Wójtem, by termin ten nie kolidował z innymi jego obowiązkami. Tak było i w tym przypadku. Z przekazanych przez Sołtysa informacji wynikało, że Wójt zaproponował wstrzymanie się ze zwołaniem zebrania do czasu wyjaśnienia kwestii związanych z przywróceniem linii MZK nr 52.
    W następnym okresie przed wakacjami zebranie nie mogło zostać zwołane przez Sołtysa ze względów osobistych.
    W okresie jesiennym rozpoczęte zostały prace nad opracowaniem Planu Odnowy Miejscowości – dokumentu niezbędnego do ubiegania się o środki w ramach unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jednym z warunków jego przyjęcia przez Radę Gminy jest pozytywna opinia Zebrania Wiejskiego. Ponieważ program ten jest jeszcze w opracowaniu, zebranie zostanie zwołane po jego przygotowaniu.

Tomasz Osuch, Leszek Mroczko

Offline

 

#2 2009-12-30 15:41:41

wojtek
początkujący
Zarejestrowany: 2009-12-30
Posty: 9

Re: Dwa wyjaśnienia - Autobus i Zebranie Wiejskie

no i jak problem rozwiązano

Offline

 

#3 2010-02-05 22:41:24

frӓulein
użytkownik
Zarejestrowany: 2010-02-05
Posty: 20

Re: Dwa wyjaśnienia - Autobus i Zebranie Wiejskie

Rzeczywiście, potrzeba lepszego połączenia Międzyrzecza z Bielskiem jest ogromna. Tak jak już ktoś na forum wspomniał, również w soboty i niedziele wielu mieszkańców (ale nie tylko, bo również wiele osób pragnących przyjechać do Międzyrzecza w odwiedziny w weekend), studiujących, pracujących lub chcący w innych celach udać się autobusem do Bielska-Białej i nim wrócić, spotyka się niestety z tym problemem. „Wycieczka” na najbliższy przystanek MZK zajmuje z centrum Międzyrzecza, szybkim krokiem, ok. 1-1,5 h (!), na co nie każdy może sobie pozwolić. A przecież mieszkamy tuż za granicą administracyjną miasta, tymczasem w soboty i niedziele kursują autobusy do Mazańcowic (25, 33, 51), Bestwiny (56), Bystrej (57), Czechowic-Dziedzic (50) i to o częstotliwości często wyższej niż kursy autobusu nr 52 w dni robocze. A tymczasem spójrzmy na rozkład autobusu nr 10. Czasami bardzo długo ma postój na ulicy Strażackiej, np. jak wynika z rozkładu, przyjeżdża na tenże przystanek o godz. 18.27, a pierwszy kurs stamtąd jest o godz. 19.20. Następnie przyjeżdża autobus o 19.42, a odjazd jest o 20.20. Taka sytuacja powtarza się kilkakrotnie w ciągu dnia. Moim zdaniem w tym czasie autobus mógłby pojechać nieco dalej, do końca trasy autobusu nr 52, to tylko 5 min przejazdu. Myślę, że to przedłużenie linii nr 10, kilka razy w ciągu dnia, rozwiązałoby wiele problemów mieszkańców Międzyrzecza i ich gości, a także spowodowałoby, iż nie byłoby konieczne wprowadzanie dodatkowych kursów autobusu nr 52 czy nawet rozważanie takiej potrzeby. Uważam, że należy wziąć pod uwagę i rozpatrzyć wszelkie rozwiązania, aby środki transportu publicznego (!) zaspakajały potrzeby społeczeństwa.

Offline

 

#4 2010-02-05 23:30:33

LeM
Administrator
Od/From: Międzyrzecze
Zarejestrowany: 2007-06-18
Posty: 1485

Re: Dwa wyjaśnienia - Autobus i Zebranie Wiejskie

frӓulein napisał:

A tymczasem spójrzmy na rozkład autobusu nr 10. Czasami bardzo długo ma postój na ulicy Strażackiej, np. jak wynika z rozkładu, przyjeżdża na tenże przystanek o godz. 18.27, a pierwszy kurs stamtąd jest o godz. 19.20. Następnie przyjeżdża autobus o 19.42, a odjazd jest o 20.20. Taka sytuacja powtarza się kilkakrotnie w ciągu dnia. Moim zdaniem w tym czasie autobus mógłby pojechać nieco dalej, do końca trasy autobusu nr 52, to tylko 5 min przejazdu.

Zgadzam się w 100% z powyższym twierdzeniem. Dokładnie tak samo wraz z radnym Tomaszem Osuch argumentowaliśmy wiosną 2008, uważając, że niektóre kursy linii nr 10 mogłyby dojechać do Międzyrzecza. Wówczas uzyskaliśmy odpowiedź, że linia nr 10 to linia miejska, ponadto niektóre kursy są przedłużone do Parku Technologicznego i nie ma absolutnie żadnej możliwości, by linia ta pojechała w naszym kierunku. W ostatnim czasie podjętych zostało kilka kolejnych prób w temacie linii 52, istnieje też bardzo silna presja społeczna. Mam nadzieję, że zwiększa to szanse na postęp w tym temacie. Ostatnio, dzięki dużej pomocy Sławka Masnego do Międzyrzecza przyjechały osoby, które realnie zainteresowały się tym problemem. Stwarza to realne szanse na postęp. 

frӓulein napisał:

Myślę, że to przedłużenie linii nr 10, kilka razy w ciągu dnia, rozwiązałoby wiele problemów mieszkańców Międzyrzecza i ich gości, a także spowodowałoby, iż nie byłoby konieczne wprowadzanie dodatkowych kursów autobusu nr 52 czy nawet rozważanie takiej potrzeby. Uważam, że należy wziąć pod uwagę i rozpatrzyć wszelkie rozwiązania, aby środki transportu publicznego (!) zaspakajały potrzeby społeczeństwa.

Dobrze, że to napisałaś, im więcej racjonalnych głosów w tej sprawie, tym lepiej.

Offline

 

Stopka forum/Board footer

Powered by PunBB
© miedzyrzecze.org.pl