Miedzyrzecze.org.pl

Archiwum forum Międzyrzecza

Nie jesteś zalogowany./Not logged in

Ogłoszenie

PRZEGLĄDASZ ARCHIWUM MIĘDZYRZECZA

#1 2009-01-07 10:06:47

LeM
Administrator
Od/From: Międzyrzecze
Zarejestrowany: 2007-06-18
Posty: 1485

"Demokratyczne" głosowanie

Przez niemal cały grudzień prawie nie zabierałem głosu na forum samorządowym. Wcale nie oznacza to, że nic ciekawego się nie działo. W gminie trwały dyskusje budżetowe, odbywały się spotkania różnych komisji, działo się dość sporo.
Przerwa w komentowaniu gminnych wydarzeń była celowa. Wynikała z okresu świątecznego a także potrzeby odpoczynku i czasu na przemyślenia i refleksje. O tym w innym wątku.

Niestety nie mogę powiedzieć, by po Nowym Roku cokolwiek zmieniło się na lepsze. Jeśli się zmieniło, to na gorsze.

Tematów do przedstawienia byłoby mnóstwo, na początek drobny epizod pod dyskusję, pokazujący pewną formę demokracji, jaka niestety jest stosowana w naszej gminie. Przedstawię ją bardziej ogólnie:

1. Na posiedzeniu jednej z Komisji radny składa wniosek formalny na ręce Przewodniczącego Rady Gminy o wykonanie pewnej analizy. Treść wniosku nie ma tu znaczenia więc ją pomijam,
2. Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje wniosek do wiadomości, nie odrzuca ale też nie poddaje pod głosowanie.
3. Za kilka tygodni na kolejnym posiedzeniu komisji przyjmowany jest protokół z poprzedniego jej posiedzenia. Dla mnie oczywistym jest, że protokół m.in. po to jest sporządzany, by zawierać listę wszystkich zgłoszonych wniosków. Wszystkich, czyli tych, które się podobają ale i tych, które się nie podobają.
4. Radny, który złożył wniosek stwierdza, że w protokole jego wniosek nie został  zanotowany, zgłasza więc uwagę do protokołu o powyższym braku i prosi o zanotowanie  wniosku, który złożył.
5. Prowadzący obrady przewodniczący komisji nie uwzględnia tej prośby ani nie poddaje pod głosowanie.
6. Radny pyta, czy ktoś z członków Komisji kwestionuje fakt zgłoszenia przez niego na poprzedniej komisji wniosku do Przewodniczącego Rady,
7. Nikt z członków komisji  nie kwestionuje faktu, że wniosek taki został złożony.
8. Radny ponownie domaga się zapisania wniosku do protokołu.
9. Przewodniczący Komisji poddaje to pod głosowanie.
10. Komisja głosuje przeciw, tym samym w protokole nie jest zapisane, że wniosek na ręce Przewodniczącego Rady został zgłoszony,

Komentarz:
Opisane zdarzenie miało miejsce w dniu 6 stycznia podczas posiedzenie dwóch komisji Rady Gminy Jasienica.

Pytania pod dyskusję:

1. czy w ogóle wniosek o zanotowanie w protokole zdarzenia, które miało miejsce podlega głosowaniu? Czy jeśli przegłosujemy, że słońca nie ma, to oznacza, że go nie ma?

2. czy radni mają prawo w głosowaniu zmieniać rzeczywistość, wymazując z niej fakty dla kogoś niewygodne?

3. na początku kadencji radni złożyli ślubowanie, w którym ślubowali obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na uwadze dobro gminy i jej mieszkańców. Czy opisane wyżej postępowanie jest godne, rzetelne i uczciwe?

4. czy wymazywanie z protokołów niewygodnych dla niektórych wniosków oraz głosów w dyskusji nosi znamiona manipulowania protokołami? Czy jest to skandaliczne?

5. czy mieszkańcy mają prawo wiedzieć, o czym dyskutuje się na komisjach Rady
Gminy i jakie wnioski są składane przez poszczególnych radnych, czy jest to jedynie informacja poufna, dostępna tylko dla radnych i wójta?

Offline

 

Stopka forum/Board footer

Powered by PunBB
© miedzyrzecze.org.pl